ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:08
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:08

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/324 Esas

Davacı , ESİN AVCI ileDavalı , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/324 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesi

KUZEYİ :129 Ada 2 ve 71 Parsel

GÜNEYİ :Yol

DOĞUSU :Kadastro Harici

BATISI : Kadastro Harici

Basın No: ILN01940421

#ilan.gov.tr