Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Memurlar
 • 08.06.2021 11:28
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 08.06.2021 11:28
ABONE OL

başlayacak? EGM PA 28. dönem başvuru şartları nelerdir?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar ile ilgili yapılan son dakika açıklamalarına odaklanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımına ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, başlayacak? EGM PA 28. dönem polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler

Polis alımı ne zaman başlayacak?

Polis alımı ile ilgili son dakika açıklamaları heyecanla beklenirken gözler yapılacak duyuruya çevrildi. 28. Dönem POMEM başvuru tarihlerini merakla bekleyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı polis alımı başvuru şartlarını da merak ediyor. Peki, Polis alımı ne zaman başlayacak? EGM PA POMEM 28. dönem polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? POMEM 28. DÖNEM...

28. Dönem POMEM polis alımlarının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Açıklama geldiği anda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte başvuru şartları;

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

   d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

   e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

   f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

   g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

   ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

   1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

   2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

   h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

   ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

   i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

     j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

     k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

     l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.