Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 05.03.2021 10:22
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 05.03.2021 11:19
ABONE OL

Adelet Bakanlığı en az lise mezunu 237 personel alımı başvurusu! Son 1 hafta kaldı! Mühendis, Aşçı, Güvenlik, Şoför, , Koruma...

tarafından KPSS 70 puan ile 237 personel alım ilanı yayınlandı. Bakanlık, en az lise mezunu adaylar arasından çeşitli kadrolara alım yapılacağını belirtti. Yayınlanan ilanda, "Bakanlık Merkez ve Merkeze bağlı taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere Aşçı, kaloriferci, şoför, istatistikçi, koruma ve güvenli görevlisi, , ve mühendis kadrolarına 237 sözleşmeli personel alınacak" ifadelerine yer verildi. Peki ? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

Adelet Bakanlığı 237 personel alımı başvurusu! Son 1 hafta...

Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile en az lise mezunu 237 personel alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ataması yapılacak adaylara, yayınlanan ilan ile başvuru tarihi, şartları ve diğer tüm merak edilen detaylar açıklandı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte personel alımına ilişkin merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Şubat 2021 tarihinde başladı. Adaylar 12 mart 2021 tarihi saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

   ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

   A- Destek Personeli (Aşçı):

   a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak.
   b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

   B- Destek Personeli (Kaloriferci) :

   a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
   b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

   C- Destek Personeli (Şoför):

   a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
   b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

   Ç- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

   İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

   D- Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

   a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
   b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
   c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
   ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,
   d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
   e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)
   f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
   g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

   E- Teknisyen:

   a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   F- Tekniker:

   a)En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

   G- Mühendis:

   a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

   SÖZLÜ SINAV, BOY-KİLO ÖLÇÜMÜ YERİ VE TARİHİ

   Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
   Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.   SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

   Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
   Genel kültür 20,
   Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
   puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
   Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için ayrıca araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak sınav yapılacaktır. Uygulama sınavının yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
   Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

   NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

   Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.
   Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.