Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Memurlar
 • 15.12.2020 11:19
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 15.12.2020 11:19
ABONE OL

Nasıl polis olunur? Polislik için başvuru şartları neler? 27. Dönem başvurusu nasıl yapılır?

başvuru kılavuzu 27. Dönem kapsamında polislik başvurusu yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 8 bin polis alımı başvurusu için beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. Başvuruların E-Devlet POMEM başvuru ekranı üzerinden tamamlanacağı bildirildi. Peki, 27. Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? neler? işte konuyla ilgili tüm detaylar...

Nasıl polis olunur? Polislik için başvuru şartları neler?

Son dakika haberi: POMEM başvuru kılavuzu 27. Dönem kapsamında polislik başvurusu yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 8 bin polis alımı başvurusu için beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıldı. Başvuruların E-Devlet POMEM başvuru ekranı üzerinden tamamlanacağı bildirildi. Peki, 27. Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? Polislik başvuru şartları neler? işte konuyla ilgili tüm detaylar...

Polis alımı 2020 başvuruları başlıyor. 27. dönem POMEM giriş sınavı başvuruları başladı. 6 bin 400 lisans mezununda 5 bin 440 erkek ve 960 kadın, 1.600 ön lisans mezunundan 1.360 erkek ve 240 kadın alınacak.

POLİS ALIMI 2020 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın,önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) adayın istihdam edileceği POMEM 8 bin polis alımı için müracaatlar 8-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki link üzerinden E-Devlet girişi yaparak tamamlayabilecek

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Polislik başvurusu için şartlar şu şekilde olacak;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafındankabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkedenalınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabuledilecektir.)

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'incimaddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eşveya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSKpersoneli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı TerörleMücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eşveya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekildebaşvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkatealınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşındangün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kiloşartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğiniinceleyiniz.(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boyuzunluğu olacaktır.)(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında BedenKitle İndeksi olacaktır.)

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen sürelergeçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsadahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ediminifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olanbir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılankonut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlakve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyalebakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkındaherhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarîyaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyebulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi elyazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

   POLİSLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? POLİS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

   a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08 Aralık (dahil)-21 Aralık (dahil) 2020tarihleri arasında saat 23.59'e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ilegiriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

   b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflıkimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamettezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

   c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulandış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

   ç) Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerindenmüracaatı sırasında bilgisayar ekranında "Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya ÇocuklarıKontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz" ibaresini göreceklerdir. Şehit veya Vazife Malulü olanların eşveya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların;Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuğu kapsamında bulunanadaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullükbelgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veyaçocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar şehit veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumcaonaylı örneğini dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM ŞubeMüdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 8716) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

   d) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların MerkeziNüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir.Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgilikuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

   e) Yurtdışında ikamet edip de ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göreikamet adresi bulunmayan ve 27. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylarıninternet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğüile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

   f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuruişlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Postayolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

   g) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim,yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına daironaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında buevrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

   POLİS ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

   a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL(Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 21 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis AkademisiBaşkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.

   b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığındanyatırılabilecektir.

   c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırmaişlemi yapılmayacaktır.