Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 17.08.2019 19:34
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 17.08.2019 20:56
ABONE OL

ne zaman yapılacak? 2019 başvuru şartları açıklandı mı?

ne zaman yapılacak sorusu hayalinde mesleği icra etmek isteyen pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada polis alımları için, "Eylül ayında önümüzdeki süreçte alacağız" şeklinde konuşmuştu. Peki, alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Polis olmak isteyen yüz binlerce kişi internette POMEM alımları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuda yapılacak açıklamalar ise yakından takip ediliyor. POMEM alımı ne zaman yapılacak sorusu bu nedenle çok araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, POMEM alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son bilgiler...

25. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

25. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ayrıca Eylül ayınında 10 bin polis alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

25. dönem POMEM polis alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda adaylardan şu şartlar aranmıştı;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması