Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 22.07.2019 01:26
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 22.07.2019 01:26
ABONE OL

başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 56 sürekli işçi alımı yapılacak. Şoför, aşçı, temizlik görevlisi, kaloriferci, güvenlik görevlisi ve yer gösterici alınacak. Alımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya ve Diyarbakır illerinde yapılacak. Peki, başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı!

İŞKUR aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.