Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 03.07.2019 00:53
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 03.07.2019 01:55
ABONE OL

ne zaman? CTE personel alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) 6 bin 743 personel alımı yapılacak. Şimdi başvuruda bulunmak isteyenler ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, CTE personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımı şartları...

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) 6 bin 743 personel alımı başvuruları başladı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI 6 BİN 743 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI 6 BİN 743 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurularda, lisans mezunları için 2018 KPSSP3, önlisans mezunlan için 2018 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

4. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53 "üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.