MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler? SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınav tarihi...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daha da güçlendirme ve ihtiyaç duyulan nitelikli personeli bünyesine katma hedefiyle önemli bir adım attı. Bu kapsamda, sözleşmeli er alımı için başvuru sürecinin uzatıldığı duyuruldu. Peki MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler? Sınav tarihi...

Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:32 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:32
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı şartları neler? SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınav tarihi...

İÇİNDEKİLER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) adına gerçekleştirilen sözleşmeli er alımı başvuru süreci devam ediyor. Başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte, adaylar başvurularını yapmak ve sınavlara katılmak için daha fazla zaman kazandılar. MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, adaylara verilen bu ek süre, birçok gencin askeri kariyerine adım atma fırsatını artırdı.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024/1 dönem sözleşmeli er temini başvuruları 11 Şubat günü son buluyordu ancak yapılan çıklamaya göre başvuru süresi 15 Şubat'ta son buluyor. Başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresinden alınıyor.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Sözleşmeli er alımı sınavı Ankara'da olacak. Ancak sınava dair tarih açıklaması MSB tarafından duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,


(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
- Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
- Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
- 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,


(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.