Jandarma uzman erbaş alımı başvuru son gün ne zaman? 2019 JGK başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı için 19 Mart'ta başlayan başvurular devam ediyor. 22 bin sözleşmeli uzman erbaş kadrosunda yer almak isteyen adaylardan başvuru yapamayanlar için başvuru detaylarını derledik. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi 22 Mart 2019, 15:03 Güncelleme 26 Mart 2019, 12:28
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru son gün ne zaman? 2019 JGK başvuru şartları neler?

Jandarma 22 bin uzman erbaş alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen başvuru sürecinde yavaş yavaş sonlara geliniyor. Uzman erbaş (komando ve asayiş) kadrolarına yapılacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. Peki, Jandarma uzman erbaş başvuru son gün ne zaman? Başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Yayınlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre, 19 Mart'ta başlayan başvuru işlemleri 4 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" sekmesi ile yapacaklar.

aşvuru yapan adaylarn çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 50 bin aday sınavlara çağrılacak.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

ÖNCELİKLİ KİMLER ÇAĞRILACAK?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sınavlara çağrılacak adayların yüzde 50'si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS'den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, yüzde 50'si (20.000) ise 2018 yılı KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)'nin altında puan alanlardan seçilecek. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)'nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

* En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)

* Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) -01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

* Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

* Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin songünü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04Nisan 2014tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

* Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hemde terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

* Sözleşmeli erbaş ve erlerdenen az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak2019tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak,(04 Nisan 1999[dahil] -01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

* Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ileüç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyiyanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar)kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.(Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği28/1A değişiklik)

h.Seçme sınavlarınıbaşarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK,J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veyaUzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

* En az 164 cmve en fazla 210 cmboyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.(Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

* Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veyauzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlıolması gerekir.),

* Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

* Taksirli suçlar hariçolmak üzere diğer suçlardan adli veya askerimahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazlasüreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

* Taksirlisuçlar nedeniyle altı (6) ayveya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

* Türk Silahlı Kuvvetlerininmanevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

* Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

* Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.