Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.11.2020 17:18
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 23.11.2020 17:18
ABONE OL

nasıl yapılır? 2020 yöntemi nasıl?

2020 nasıl yapılır? yöntemi sınava giren binlerce aday tarafından sorgulanıyor. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen ortaöğretim mezunu vatandaşlar 22 Kasım tarihinde sınava giriş yapmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar yayınlandı. Peki, KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplamanın nasıl yapılacağı arama motorlarında araştırılıyor. Sınava giren yüzbinlerce kişi devlet kadrolarında çalışma planları yapıyor. Soru ve cevapların açıklanmasının ardından puan hesaplamanın nasıl yapılacağı sorgulanıyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgi ışığında KPSS ortaöğrenim puan hesaplama şu şekilde yapılıyor: Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak
yapılacaktır.

ÖRN:
KPSS Puanı = 70 +30 [ 2 (ASP – X ) – S]/ [2 ( B – X )] – S

KISALTMALAR
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS KONU DAĞILIMI

Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı
1) Sözel Bölüm %50 - Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
2) Sayısal Bölüm %50 - Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
Genel Kültür Yaklaşık Ağırlığı
1) Tarih %45
a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5
b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %15
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %20
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5


2) Türkiye Coğrafyası %30
a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %12
b) Türkiye'nin beşerî özellikleri %5
c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %13
3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15
a) Hukuk başlangıcı %5
b) Anayasa %5
c) İdare %5
4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

KPSS ORTAÖĞRETİM'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM, ''Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır.'' şeklinde konuya açıklık getirirken 4 yanlış 1 doğru yanıtı götürecek.