Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.11.2020 12:54
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 22.11.2020 13:56
ABONE OL

'de soruldu!

'de soruldu! sorusu oldukça merak edildi ve sınav sonrası binlerce kişi arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. cevaplarını kontrol etmeye başlayan adaylar sınavında sorulan milletvekili seçilme için gerekli mezuniyet şartının yanı sıra Milletvekili seçilme için gerekli olan diğer şartları da merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. İşte KPSS’de sorulan bu sorunun merak edilen yanıtı…

KPSS'de soruldu! Milletvekili seçilme için gerekli mezuniyet şartı

KPSS ortaöğretim sınavı bugün 10:15'te başladı ve 130 dakika sonra sona erdi. Sınav sonrasında binlerce aday cevaplarını kontrol etmek için arama motorları üzerinden sorgulamalara başladı. KPSS'de sorulan ve merak konusu olan Milletvekili seçilme için gerekli mezuniyet şartının cevabı araştırılanlar arasında yer aldı. KPSS'de sorulan Milletvekili seçilme için gerekli mezuniyet şartı ve konuya dair diğer tüm bilgileri haberimizde derledik

KPSS Sorusu: Milletvekili seçilebilmesi için vatandaşlarda aranan mezuniyet şartı nedir?

Cevap: İlköğretim

Yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEYECEK OLANLAR KİMLER?

MADDE 11- Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

a) İlkokul mezunu olmayanlar,

b) Kısıtlılar,

c) yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

d) Kamu hizmetinden yasaklılar,

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;

1. Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet ırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 1. (Değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

3. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa, açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 3. (Değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) Terör eylemlerinden mahkum olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar.