Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.09.2020 13:24
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 19.09.2020 13:24
ABONE OL

personel alımı yapacak! başvuru şartları nelerdir?

personel alımı yapılacağını duyurdu! başvuru şartları nelerdir? Yapılan duyuruya göre, yazılı ve sözlü sınavla 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Yazılı sınav 22 Kasım Pazar günü yapılacak. Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı 1100 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı 1100 personel alımı yapılacağını duyurdu. Kurum bünyesine icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacağı belirtildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı nasıl yapılacak? Yazılı sınavın ardından sözlü sınavlar yapılacak. Nihai sonuçlar, kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

İlana göre, yazılı ve sözlü sınavla 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınav 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı'nca yayımlanan icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar)

- Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

- Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.