İBB’nin Çin’den ithal ettiği 90 elektrikli araç elinde kaldı! Adalar ilçesinde kullanılamıyor!

İBB’nin ithal ettiği araçlar, “elektrikli golf arabası” olarak ithal edilmiş.. Araçların Adalar ilçesinde kullanılması imkansız! “Elektrikli Golf Arabası” sadece taşıt ve yaya trafiğine kapalı özel alanlarda kullanılabiliyor. Adalar ilçesindeki karayollarında 14 ve 16 derecelik eğimler olduğu, söz konusu eğimlerin yağışlı havalarda kazalara neden olacağı ifade ediliyor. SABAH'tan Kenan Kıran'ın haberi...

Giriş Tarihi 26 Haziran 2020, 18:33 Güncelleme 26 Haziran 2020, 18:42
İBB’nin Çin’den ithal ettiği 90 elektrikli araç elinde kaldı! Adalar ilçesinde kullanılamıyor!

İÇİNDEKİLER

İBB tarafından Adalar ilçesinde kullanılmak üzere Çin'den, 4 kişilik 30 adet ve 14 kişilik 60 adet "elektrikli golf arabası" ithal edilmiş!

UYGUNLUK BELGESİ BULUNMUYOR!
Söz konusu araçların Uygunluk Belgesi bulunmuyor.. Türkiye'de trafiğe çıkacak her aracın Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescil belgesi ve tescil plakası alınması zorunlu. Yetkili temsilci tarafından tip onay yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş uygunluk belgesi bulunmuyor ve taşıtların tescili yapılmıyor.

TESCİLSİZ OLARAK KARAYOLUNDA KULLANILAMAZ
İthal edilen söz konusu araçların tip onay muafiyeti ile ithal edildiğinden bu haliyle tescil edilemeyeceği ve tescilsiz olarak da karayolunda kullanılamayacağı bildirildi.

ADALAR İLÇESİNDEKİ KARAYOLUNDA 16 DERECELİK EĞİMLER BULUNUYOR
"Elektrikli Golf Arabası" sadece taşıt ve yaya trafiğine kapalı özel alanlarda kullanılabiliyor.

Adalar ilçesindeki karayollarında 14 ve 16 derecelik eğimler olduğu, söz konusu eğimlerin yağışlı havalarda kazalara neden olacağı ifade ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar ilçesinde toplu taşıma amaçlı ithal edilen elektrikli araçların "elektrikli golf arabası" olduğu, söz konusu araçların karayollarında kullanılmayacağı bildirildi.

İBB; 4 KİŞİLİK 30 ADET VE 14 KİŞİLİK 60 ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ İTHAL ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 4 Mart 2020 tarihinde Adalar ilçesinde kullanılmak üzere Çin'den, 4 kişilik 30 adet ve 14 kişilik 60 adet "elektrikli araç" ithal ettiğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, 19 Haziran 2020 Cuma günü söz konusu araçların tanıtımı gerçekleştirdi. İBB ve Ekrem İmamoğlu; bu araçların kullanılmasının "Adalar Kaymakamlığı tarafından engellenmeye çalışıldığını'' iddia etti.

ARAÇLARIN LANSMANI YAPILDI ANCAK 90 ARAÇ İLÇEDE KULLANILMIYOR
SABAH; Çin'den ithal edilen ve 8 gündür Adalar ilçesinde kullanımına izin verilmeyen 90 elektrikli aracın akıbetini araştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar ilçesinde kullanılmak üzere Çin'den, 4 kişilik 30 adet ve 14 kişilik 60 adet "elektrikli golf arabası" ithal ettiği ortaya çıktı.

ÜÇ AY İÇERSİNDE TESCİL ETTİRMEK VE PLAKA ALMAK ZORUNDA!..
Karayolları Trafik Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri gereğince; tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alınma veya gümrükten çekilme tarihinden itibaren üç ay içinde yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili tescil kuruluşunda tescil ettirilmesi ve tescil plakası alınması zorunlu olduğu bildirildi.

ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMİ YAPABİLMESİ İÇİN 4 ŞART
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetleri'nin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliği'nin 13. maddesi gereğince araçların tescil işleminin yapılabilmesi için; uygunluk belgesi, sahiplik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi, özel tüketim vergisi ödeme belgesinin, bulunması gerektiği öğrenildi.

1- UYGUNLUK BELGESİ BULUNMUYOR!
İBB'nin; Çin'den ithal ettiği 4 kişilik 30 adet ve 14 kişilik 60 adet elektrikli araçların Uygunluk Belgesi bulunmadığı öğrenildi.

Türkiye'de trafiğe çıkacak her aracın Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescil belgesi ve tescil plakası alınması zorunlu olduğu ifade edildi.

Yetkili temsilci (imalatçı/ithalatçı) tarafından tip onay yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş uygunluk belgesi bulunmayan taşıtların tescili yapılmıyor.

2- "ELEKTRİKLİ GOLF ARABASI'' VASFIYLA İTHAL EDİLMİŞ!
İBB tarafından ithal edilen söz konusu araçların ithalatçı firmanın 11 Haziran 2020 tarihli gümrük beyannamesine göre "Elektrikli Golf Arabası'' vasfıyla ithal ettiği tespit edildi. Söz konusu araçlar; sadece taşıt ve yaya trafiğine kapalı özel alanlarda kullanılabiliyor.

Adalar ilçesinde karayollarında 14 ve 16 derecelik eğimler olduğu, söz konusu eğimlerin yağışlı havalarda kazalara neden olacağı ifade ediliyor.

3-) BU ARAÇLAR TESCİL EDİLEMİYOR VE TESCİLSİZ OLARAK DA KARAYOLUNDA KULLANILAMIYOR!
İthal edilen söz konusu araçların tip onay muafiyeti ile ithal edildiğinden bu haliyle tescil edilemeyeceği ve tescilsiz olarak da karayolunda kullanılamayacağı bildirildi.

KULLANILMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK BÜYÜK RİSKLER!
1-) Bu araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılamayacağından trafik kazası gibi nedenlerle üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi zararın tazmininde güçlükler yaşanacağı ifade ediliyor.

2-) Motorlu taşıtları kullanacak kişiler için sürücü belgesi zorunluluğu bulunuyor. Bu araçları kullanan kişilerde sürücü belgesi aranıp aranmayacağı ve hangi sınıf sürücü belgesi ile kullanılacağı belirlenemeyecek.

3-) Tescil edilen motorlu araçlar belirli aralıklarla muayeneden geçirilmekte. Bu araçların tescil edilemeyeceğinden muayenelerinin hangi kriterlere göre ve hangi sürelerle yapılacağı konusunda tereddütler yaşanacağı ifade ediliyor.

4-) Karayolunda kullanılacak motorlu/motorsuz taşıtların uyacağı kurallar Karayolları Trafik Kanunu'na belirlenmiş. Bu araçların karayolu taşıtı kapsamına girmediğinden hangi kurallara göre kullanılacağı, denetleneceği ve kurallara uyulmaması halinde yapılacak işlemlerin neler olacağı belirsiz…

5-) İthal edilen bu araçların tip onay belgesine istinaden verilen uygunluk belgesi bulunmadığından ağırlıkları, fiziki yapısı, taşıma kapasiteleri, kullanılacak karayolu güzergâhın eğimi/fiziki yapısı dikkate alındığında araç aksamından kaynaklanan tek taraflı ya da ağırlıklı olarak yayaya çarpmalı trafik kazası riskleri oluşacağı ifade ediliyor.

BU SORULAR CEVAPSIZ!
- İBB bu araçları alırken yaptığı acemiliği ve iş bilmezliği nasıl telafi edecek?

- Yerli muadilleri varken, neden araçlar Çin'den ithal edildi?

- İthalatçı firma kimdir ve bu araçların İBB'ye maliyeti nedir?

- Bu kadar kapsamlı bir ithalat yapılırken Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Kanunu nasıl görmezden gelindi?

- Bu araçlar gümrükten geçirilirken 'Adalar ilçesinde' taşımacılık yapılacağı bilindiği halde neden "Elektrikli Golf Aracı'' olarak beyan verilmiştir. Bu iş bilmezlik midir, yoksa devletten vergi kaçırma teşebbüsü müdür?

KENAN KIRAN / SABAH