Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.05.2019 15:49
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 14.05.2019 15:53
ABONE OL

yazışmaları işten çıkarılma sebebi olabilir mi? nelerdir?

uygulamaları hayatımızı kolaylaştırdığı gibi kimi zaman da sıkıntıya sokabiliyor. İş yeri arkadaşlarıyla üzerinden yazışan ve iş yeri hakkında olumsuz sözler sarf eden kişi, işveren tarafından işten çıkarıldı. Çalışana ayrıca kıdem ve ihbar tazminatları da verilmedi. Bunun üzerine dava açan işçiyi Yargıtay haklı buldu. Ayrıca İş Kanunu işverene bazı haklar da vermiştir. İşçi işyerindeki kurallara ya da İş Kanununun koyduğu kurallara uymazsa, tazminat ödemeksizin işten çıkarılabilmektedir. Peki Whatsapp yazışmaları işten çıkarılma sebebi olabilir mi? nelerdir?

Milyonlarca çalışana müjdeli haber!

yazışmaları işten çıkarılma sebebi olabilir mi? nelerdir? Çalışanlar, Whatsapp üzerinden yaptıkları yazışmaların işveren tarafından işten çıkarma gerekçesi olarak gösterilip gösterilemeyeceğini merak ederken, Yargıtay verdiği kararla bu konuda son noktayı koydu. İşte detaylar… uygulamaları hayatımızı kolaylaştırdığı gibi kimi zaman da sıkıntıya sokabiliyor. İş yeri arkadaşlarıyla Whatsapp üzerinden yazışan ve iş yeri hakkında olumsuz sözler sarf eden kişi, işveren tarafından işten çıkarıldı. Çalışana ayrıca kıdem ve ihbar tazminatları da verilmedi. Bunun üzerine dava açan işçiyi Yargıtay haklı buldu.


SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ!

Yargıtay verdiği kararda şöyle dedi: "Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır.

Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır." (9. Hukuk Dairesi, 2018/10718 E., 2019/559 K.)

Tazminatsız işten çıkarma nedenleri

Aşağıdaki hallerin birinin varlığı halinde, işçi tazminat ödenmeksizin işten çıkarılabilmektedir:

İşçinin işe girerken, sahip olduğu özellikler hakkında yalan/yanlış bilgim verildiğinin tespit edilmiş olması

İşçinin işverene ya da ailesine hakaret etmesi, asılsız ihbar ve iftirada bulunması

İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması

İşçinin işverene, ailesine ya da başka bir işçiye sataşması veya kavga çıkarması

İşyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde etkisinde gelmesi ya da bunları işyerinde kullanması

İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması

İşçinin hırsızlık yapması

İşverenin meslek sırlarını açıklaması ya da buna benzer doğrululukla ve bağlılıkla uyuşmayan işler yapması

İşçinin işyerinde işlediği bir suçtan dolayı 7 günden çok hapis cezası alması ve cezasının ertelenmemesi

İşçinin izinsiz olarak art arda 2 iş günü işe gelmemesi

İşçinin izinsiz olarak bir ay içinde 2 kez her hangi bir tatil gününden sonra işe gelmemesi

İşçinin izinsiz olarak bir ay içinde toplam 3 iş günü işe gelmemesi

İşçinin eksik yaptığı bir işi, kendisine hatırlatılmasına rağmen, yapmamakta ısrar etmesi

İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye atması

İşçinin kendi kusuruyla, işyerinin her hangi bir malına verdiği maddi zararın 30 günlük ücreti tutarını aşması

Yukarıdaki hallerden her hangi birisinin varlığı halinde, işveren işçisini ihbar ve kıdem tazminatı ödemeksizin ve derhal işten çıkarabilir. Bu fesih işleminde gerçekten haklıysa, mahkeme de lehine sonuçlanacak ve diğer tazminatları ödemek zorunda da kalmayacaktır.

Ancak işçisini illa işten çıkarmak isteyen bir işveren, zorla yukarıdaki hallerden birisini aramamalı ve gerçekte öyle olmadığı halde bu nedenlere dayanarak işçisini işten çıkarmamalıdır. Yoksa ileride aleyhinde açılacak davayı kaybederse; hem ihbar hem kıdem tazminatlarını ödeyeceği gibi, işe başlatmama tazminatı başta olmak üzere daha başka birçok tazminatı da ödemek zorunda kalabilecektir.