Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.06.2016 Gazete
ABONE OL

İşte 7 katlı hiyerarşisi

’yle ilgili istihbarat raporundan: hiyerarşik yapılanmasını Zerdüştlük ve Şia mezhebindeki 7 katlı gök metaforuna göre kurmuş. Gülen kendisine rakip gördüğü herkesi tasfiye etmiş. Yeğenleriyle evlendirdiği adamlarını kurmayları yapmış

İşte 7 katlı FETÖ hiyerarşisi
İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporunda, Gülen Örgütü'nün hiyerarşik yapısının Zerdüştlük ile Şia mezhebindeki İsmailiye kolunun yedi kat gök metaforundan yola çıkılarak yedi katlı piramit şeklinde oluşturulduğu belirtildi. Bu hiyerarşiye göre örgütün tepesinde , onun altında özel sekretaryasını yürüten kardeşinin damadı Cevdet Türkyolu bulunuyor. Sonra örgütün kurmay kadrosundaki diğer isimler sıralanıyor. İşte o kadrodaki Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'le ilgili raporda anlatılanlar: Osman Hilmi Özdil örgüt adına işlediği suçlarda hakkında en çok delil veren ve deşifre olan isimdir. Yurt dışı giriş-çıkış kayıtları incelendiğinde örgüte bir dönem üst düzeyde kuryelik yaptığı, örgütün merkezinden gelen talimatları Türkiye'deki birimlere ulaştırmak için ABD'ye çokça gidip talimat aldığı ve rapor götürdüğü tespit edilmiştir. Özdil, 2007'de ABD'ye gittiği sırada MİT imamı Murat Karabulut ile birlikte FBI görevlilerince üzerleri aranıp sorgulanır. Şüpheli Özdil, Ergenekon davasıyla ilgili bilgileri ABD'ye örgüt liderine taşımaktadır. Ondan alacağı emirleri yargı ve emniyet birimlerine iletecek ve örgütün neler yapacağının talimatını alacak ve organize edecektir. Üzerinden çıkan belgeler ve diğer dijital materyallerin bir kopyası Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na verilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığı'na gönderilir. Ancak emniyetteki belgeler örgütün polis üyeleri tarafından itina ile ortadan kaldırılır. MİT ise elindeki belgelerin neler olduğunu vermiş olup dava dosyasına delil olarak eklenmiştir. Emniyet içindeki amir ve memurlar örgütün emniyet imamının talimatı olmadan tayin edilemez ve görevlendirilemez. Eğer emniyet genel müdürü cemaatten bir kişi ise onun da bu imama boyun eğmek ve denilenleri harfiyen uygulamak dışında seçeneği yoktur.

RAKİPLERİ TASFİYE ETTİ
Raporda Gülen'in örgütte 'tek adam' konumunu güçlendirmek için ikinci adam belirlemediği ve ileride kendisine rakip olabilecek isimleri tasfiye ettiği belirtiliyor. Raporda Gülen'in akrabalık ilişkileri ile örgütü yönettiği de belirtilerek "Fetullah Gülen ileriki dönemde kendisine karşı çıkabileceklerini düşündüğü Nurettin Veren, Kemalettin Özdemir, Latif Erdoğan gibi önemli yol arkadaşlarını süreç içerisinde önce pasifize etmiş, sonra da çeşitli mülahazalarla ya da suçlamalarla örgütten uzaklaştırmıştır" deniliyor.YEĞENLERLE EVLİLİK YÜKSELTTİ
Raporda ayrıca "FETÖ'nün tepe yapılanması, Gülen'in yakın çevresindekiler, akrabalık ilişkisi kurdurduğu şahıslardan ya da 1970'li yıllarda İzmir'de birlikte hareket ettiği örgüt mensuplarından oluşmakta. Cevdet Türkyolu, Ebru TV Genel Yayın Yönetmeni Adem Kalaç, ABD'de yaşayan Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Kurucan, örgütün pek çok kurum/kuruluşunun kurucu ortağı ve aynı zamanda iş adamı olan Abdullah Katırcıoğlu, eski Fatih Kolejleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Yiğit, Gülen'in yeğenleriyle evli. Söz konusu şahıslar bu evliliklerin akabinde örgüt içerisinde yükselmiştir" ifadelerine yer veriliyor.

BASİT BİLGİYLE VE AĞLAYARAK İKNA...
Rapora göre Gülen'in basit bilgileri ağlayarak, kendinden geçerek kitleye anlatıyor ve hitabet gücü sayesinde Adolf Hitler gibi muhataplarını etkilemeyi becerebiliyor. Raporda ayrıca Fetullah Terör Örgütü'nde Cizvit tarikatında olduğu gibi uysallık, itaat, disiplin ve eğitimin esas kabul edildiği belirtiliyor. Rapora göre PDY, işleyiş itibarıyla masonik bir yapılanma. Cemaat, Gülen'i mehdi/mesih kabul etmekte ve liderlerinin olağanüstü güçlerine inanmakta. Katolikler'in Papa'nın yanılmazlığı ilkesi Gülen'e uyarlanmış. Şia imamlarının masumiyetinin kabul edilmesi ilkesi Gülen'e atfedilmiş.Yedi katlı hiyerarşiye göre örgütün tepesinde Fetullah Gülen, onun altında özel sekretaryasını yürüten kardeşinin damadı Cevdet Türkyolu bulunuyor. Sonra örgütün illegal ekonomik kaynaklarını yöneten , ardından örgütün legal görünümlü ekonomik işlerini idare eden Naci Tosun, Bank Asya'dan sorumlu Ali Çelik ve emniyet imamı Osman Hilmi Özdil geliyor.

1) Halk tabakası
Cemaate iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur.

2) Sadık tabaka
Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum görevlilerinden oluşan en sadık grup.

3) İdeolojik örgütlenme sağlayan tabaka
Gayri resmi faaliyetlerde görev alırlar. Kaymakam, vali, şehir sorumluları, general, müfettişler, irşad ekipleri yer alır.

4) Teftiş Kontrol Tabakası
Bütün hizmeti denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu kata ve daha üst düzeye görevlendirilemezler. İstisna olarak görev verilenlerden birçoğu örgütle yollarını ayırmıştır.

5) Organize eden ve yürüten tabaka
Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Fetullah Gülen atar. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Osman Hilmi Özdil, Hamdullah Öztürk üyeleridir.

6) Has tabaka
Fetullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar. Görev değişiklikleri yapar, asillere bakar. Üyelerini Fetullah Gülen atar. Hidayet Karaca bu tabakada yer alır.

7) Kurmay Tabaka
Fetullah Gülen'e doğrudan atamasını yaptığı kesim. (On yedi kişilik kurmaylardan oluşur Cevdet Türkyolu Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, ve bu tabakada.

SABAH