Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.01.2011 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 18.01.2011 12:35
ABONE OL

Polis akademisi İmam Hatipler'e açılıyor

Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, Başkanlığına 'nin yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifi sundu.

Polis akademisi İmam Hatipler'e açılıyor
Başkanlığına 28 Aralık 2010'da sunulan tasarıyla büyük ölçüde paralellik taşıyan teklif, bazı farklılıklar da içeriyor.

Farklı hükümler şöyle:

''- yurt dışında da sınav yapabilecek.

-ÖSYM Başkanı, 'ün göstereceği üç aday arasından 'nun önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Tasarıda, başkanın, YÖK'ün önereceği üç aday arasından müşterek kararnameyle atanması öngörülüyor.

-ÖSYM başkan ve yardımcıları, tam zamanlı görev yapacak. Ancak akademik AR-GE faaliyetlerinde bulunabilecekler.

-Soru hazırlanması için yurt dışında çalışma yapmak üzere personel görevlendirilebilecek.

-Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için döner sermaye işletmesi kurulacak. İşletmenin sermayesi, 10 milyon lira olacak.

-Başkanlık personeli, ayda 60 saati geçmemek üzere fazla mesai yapacak. Zorunlu hallerde bu süre yüzde 50 artırılabilecek.

-Soru havuzu hiçbir koşul altında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara verilemeyecek. Adli kovuşturmalarda ise soru havuzuna erişim için Bakanlar Kurulu'nun izni gerekecek.

-ÖSYM'nin yeniden yapılandırılması bir yıl içinde tamamlanacak. Bu sürede yürürlükteki mevzuat uygulanacak.''

Teklif, tüm lise ve dengi okul mezunlarının polis meslek yüksekokulları ile akademilere girebilmesine olanak sağlıyor. Yürürlükteki düzenlemeye göre, ''genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul'' mezunları bu okullara girebiliyorlar. Teklifin gerekçesinde, bu düzenleme ile okul ve fakültelere girişte ''ayrımcılığa son verildiği'' yer aldı.

li Bozdağ, Elitaş ve Kaynak'ın teklifi, İstanbul'da Gelişim Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi, Alanya'da ise Hamdullah Emin Paşa adıyla üç yeni vakıf üniversitesi kurulmasını da öngörüyor.