• Tarihin en gizemli uçak kazaları 1

    İran'da özel jetin düşmesi ve henüz nedeninin belli olmaması akıllara diğer gizemli uçak kazalarını getirdi.