Osmanlı sarayından görmediğiniz fotoğraflar

Osmanlı sarayından görmediğiniz fotoğraflar

Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.

Osmanlı sarayından görmediğiniz fotoğraflar
Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm
Osmanlı sarayından görmediğiniz fotoğraflar

Abdülaziz

Osmanlı sarayından görmediğiniz fotoğraflar

II. Abdülhamid'in şehzadelik fotoğrafı

Osmanlı sarayından görmediğiniz fotoğraflar

Halife II. Abdülmecid

DİĞER GALERİLER