Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

Cihana hükmeden Osmanlı'da padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Padişahların kimisinin şair, kimisinin marangoz; kimisinin kuyumcu, kimisinin de kemankeş olduğunu biliyor muydunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu biliyor muydunuz? Cihana hükmeden Osmanlı'da padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Padişahların kimisi şair, kimisi marangoz; kimisi kuyumcu, kimisi de kemankeş... İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

I. SÜLEYMAN (KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN)

Cihan padişahı Sultan Süleyman da kuyumcuydu. İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulayacak kadar işinde mahirdi. Aynı zamanda kunduracı yani kavaftı.

II. SELİM
Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilâl şeklinde asalar yapıp, bunları hacılara dağıttırırdı. II. Selim, aynı zamanda şairdi.
III. MURAD
Ok yapardı. Şairdi, hüsnü hat sahibi yani hattattı.
I. İBRAHİM
Hacıların asalarına hilaller yapardı. Aynı zamanda bağa işçiliğinde de mahirdi. Yani bağa işçiliği (deniz kaplumbağasının kabuğundan yapılan kaşık, tesbih, vb. ürünler) yapardı.
DİĞER GALERİLER