Koronavirüs kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri

Dünyada yaşam kıyamet ile birlikte sona erecek ve ahiret hayatı başlayacak. 2020 yılının başından beri yaşanan felaketler kıyamet alametleriyle ilgili yapılan sorgulamaları arttırdı. Peki Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler? Koronavirüs bir kıyamet alameti mi? İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri ve detaylar...

Kıyamet alametleri neler? 2020 yılında yaşanan olaylar sonrası "Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri" gündeme geldi. Çin'den ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili mücadele sürüyor. Peki, kıyamet günü ne zaman? Kıyamet ne zaman kopacak? 2020'de yaşanan olaylar kıyamet alameti mi? Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri neler? İşte cevaplar...

KIYAMET NEDİR? KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Kıyamet kelimesi, kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyam kökünden gelir.

Kıyamet kelimesi, dirilip mezarından kalkma, Allah'ın huzurunda durma yahut bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin gerçekleşmesi anlamına gelir.

KUR'AN-I KERİM'DE KIYAMET NASIL GEÇİYOR?

Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesine çok yakın bir muhtevada kullanılan âhiret -beş yerdeki farklı kullanılışı hariç- 110 yerde geçer; 26 âyette "el-yevmü'l-âhir" terkibiyle yer alır.

İslam inancının üç temel esasından birini oluşturan kıyamet veya ahiret konusu sayısı yüzleri aşan, çok değişik ve etkileyici üsluplar taşıyan ayetlerde ve müstakil surelerde ele alınmıştır.

KIYAMETLE İLGİLİ BAŞVURULACAK KAYNAK

Kıyamet, semavî dinlerin temel iman esaslarından biri olarak kabul ettikleri bir konudur. Bu ölümsüz âlem hakkında bilgi edinmek için başvurulacak yegâne kaynak nakildir.

Kur'an'da yer alan ayetlerle akaid alanında delil kabul edilebilecek derecede sahih olan hadislerin muhtevası insan aklının çözüm aradığı her probleme cevap vermemektedir. Bu sebeple ilk dönemlerden itibaren kıyamet alâmetleri, kıyametin çeşitli merhaleleri, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili birçok zayıf veya mevzu rivayet ortaya çıkmıştır.

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

Kozmik anlamda kıyametin ne zaman kopacağı bilinmiyor. Kur'an'da 40 yerde geçen "saat" kelimesiyle anlatılan kıyametin kopuşunun -jeolojik zaman çerçevesinde- yakın olduğu, ansızın geleceği ve alâmetlerinin belirdiği ifade edilir.

Ansızın gerçekleşecek olan kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir, dünyadaki davranışlarının karşılığını görmeleri için bunun zamanı insanlardan gizlenmiştir.

DİĞER GALERİLER