Cihan padişahını düşmanları bile takdir etti! İşte Sultan 2. Abdülhamid hakkında yapılmış 7 itiraf...

2. Abdülhamid Han koskoca bir devleti ayakta tutan; devletin en zor dönemlerinde ecdat mirasını omuzlarına alan büyük bir hükümdardı. Sultan 2. Abdülhamid, tüm bu zorluklara göğüs germişti. Tüm zorluklara rağmen milletinin başında dimdik ayakta duruyordu. Keskin zekasıyla düşmanları tarafından takdir edilen bir hükümdardı. İşte Sultan 2. Abdülhamid hakkında yapılmış 7 itiraf...

Sultan 2. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti'nin 34'üncü padişahı ve İslâm'ın 113'üncü halifesi olarak, dünyanın en karışık döneminde tahta çıkmıştı.

Osmanlı Devleti'ni 33 yıl ayakta tutan; yaptığı yeniliklerle, devletin toparlanmasını sağlayan Abdülhamid Han hakkında birçok kişi önemli itiraflarda bulunmuştur.

Özellikle tahttan indirildikten sonra ona karşı olanlar itiraf derecesindeki sözleriyle Abdülhamid'i anmıştır.

2. Abdülhamid muhaliflerinden olan şair ve yazar Süleyman Nazif, pişmanlığını şu dizelerle dile getirmiştir:

"Padişahım gelmemişken ya da biz,
İşte geldik senden istimdada biz,
Öldürürler başlasak feryada biz,
Hasret olduk eski istibdada biz."

Son Almanya İmparatoru ve Prusya Kralı II. Wilhelm, Sultan II. Abdülhamid hakkında şunları söylemiştir: "Fransız kralı ile görüştüm, aşağı buldum. Japon imparatoru ile görüştüm, basit buldum. İngiliz kralı ile görüştüm, kendi ayarımda buldum. Ne zaman ki, Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han ile görüştüm; heybeti, zekâsı ve nezaketi karşısında beni bir titreme aldı."

DİĞER GALERİLER