Yeni yılın yeni zamları

Yeni yılın yeni zamları
Bakanlar Kurulu yeni yılda uygulanacak maktu harçlar ve damga vergisi tutarlarını, yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 15 oranında artırdı.
Yeni yılın yeni zamları
1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere değerli kağıtbedelleri şöyle: Noter kağıdı 6,25
Yeni yılın yeni zamları
Beyanname 6,25
Yeni yılın yeni zamları
Protesto, vekaletname, re'sen senet 12,50
Yeni yılın yeni zamları
Protesto, vekaletname, re'sen senet 12,50
DİĞER GALERİLER