• Osmanlı Padişahlarının ilginç huyları 1

    Osmanlı Padişahlarının bu huylarını ilk kez duyacaksınız...

    IV. Mehmed ise bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.