OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

18 Temmuz'da sona erecek OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeMeclis Başkanlığı'na gönderildi. Konuya ilişkin konuşan Bülent Turan, "OHAL kaldırılıyor. 18 Temmuz'dan sonra yok. Kanun teklifimizi bugün muhalefete götürdük, iyi niyetimizi ortaya koyduk. Kanun teklifini 15 gün içerisinde yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifine göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında da değişiklikler içeriyor.

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Kanun teklifine göre;

-Valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunanlar için, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı sınırlandırabilecek

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

-Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, sulh ceza hakimi kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise ilgili askeri yetkilinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları, eşyası aranabilecek

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

-Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, sulh ceza hakimi kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise ilgili askeri yetkilinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları, eşyası aranabilecek

DİĞER GALERİLER