Vav TV İzle

YSK en az 5 bin TL en yüksek 8 bin TL maaşla sözleşmeli personel alacak! YSK personel alımı şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), en az 5 bin TL en yüksek 8.000 TL maaşla çalışacak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. YSK tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kamu Personeli Seçmen Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet Sözleşmeli Programcı alınacaktır." ifadelerine yer verildi. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak. Peki, YSK personel alımı başvuru nasıl yapılır? YSK personel alım şartları neler? Personel alımı başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), en az 5 bin TL en yüksek 8.000 TL maaşla çalışacak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. YSK tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kamu Personeli Seçmen Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet Sözleşmeli Programcı alınacaktır." ifadelerine yer verildi. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak. Peki, YSK personel alımı başvuru nasıl yapılır? YSK personel alım şartları neler? Personel alımı başvuru tarihi nedir? İşte detaylar...

YSK tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçmen Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet Sözleşmeli Programcı alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış olmak

4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmazlar.