Yıllık izinler nasıl kullanılmalı? İşte çalışanları ilgilendiren yıllık izinlerle ilgili detaylar...

Sömestr'ın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş tatil hazırlığına başladı. Çalışanların en temel haklarından biri olan yıllık izin nedir? Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi? Kamu kurumlarında çalışanların izin günleri diğer özel sektörde çalışanlara göre farklı uygulanıyor. Hem yıllık izinlerde hem de mazeret izinlerinde memurlar için ayrı düzenlemeler bulunuyor. Peki yıllık izinler nasıl kullanılmalıdır? Yıllık izin kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izinlerle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yaklaşan sömestr sebebiyle milyonlarca vatandaş izin planları yapmaya başladı. Bunların içinde kamu kurumlarında çalışan memurlar da bulunuyor. Memurların hem yıllık izinleri hem de mazeret izinleri diğer özel sektör çalışanlarına göre farklılıklar gösteriyor. İşte memurlar için izin rehberi...

YILLIK İZİN KAÇ GÜN?
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

YILLIK İZİN NASIL KULLANILIR?
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

ÖĞRETMENLERDE FARK VAR MI?
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

MAZERET İZİNLERİ NASIL KULLANILIR?

Farklı mazeret izinleri bulunmaktadır:

1) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

DİĞER GALERİLER