Vav TV İzle

O borçlar da yapılandırma kapsamına alındı! Milyonlara nefes aldıracak düzenleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ödeme gücü zayıflayan mükellefler yapılandırma ile beraber rahat bir nefes aldı. Mükellefler kesinleşmiş borçlarının yanı sıra, incelemede olan ya da davalık olan borçları için de başvuru yapabilecek. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin detayları...

Kovid-19 salgınının, vatandaşlar ve firmalar özelinde yarattığı ekonomik ve manevi tahribatı gidermek, istihdamı ve üretimi desteklemek, bütçe ile kaynak sağlamak amaçlarıyla, vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere pek çok kamu alacağı ile ilgili olarak getirilen 7326 Sayılı yapılandırma yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun vergi, sigorta, gümrük ve çeşitli kamu alacakları konusunda ödeme kolaylıkları başta olmak üzere şu başlıklarda önemli düzenlemeler içeriyor:

1- Kamuya olan borçların yapılandırılması,
2- Devam eden dava ve vergi incelemelerinin sonlandırılması,
3- Gelir, kurumlar, KDV ve muhtasar vergilerinde matrah artırımı

4- Kasa, ortak cari ve ilgili diğer hesaplara ilişkin düzeltme imkanı,
5- Emtia ve demirbaş stoklarına ilişkin düzeltme imkanı,
6- Gayrimenkul ve amortismana tabi kıymetlerin yeniden değerlemesi.

Bu düzenlemelerin her birinin, kendi içerisinde çok önemli kapsam ve detayları bulunuyor.