Vav TV İzle

Kısmi emeklilik müjdesi! Bu tarihlerde işe girenlere 10 ve 12,5 yılda SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik!

Hali hazırda çalışma yaşamında yer alan yurttaşların ehemmiyetli bir kısmı ilk sigorta girişlerini Eylül 1999 sonrası ve 30 Nisan 2008 evveli yaptılar. Emeklilik yaşı için oldukça ehemmiyetli olan sigorta başlangıcı çalışanlara klasik emeklilik dışında erken emeklilik sağlanıyor. SGK tarafından erkek çalışanlar ile kadın çalışanlara değişik şartlarda sağlanan erken emeklilik hakkında öğrenilmesi gerekenleri peş peşe veriyoruz. Yeni düzenleme 12,5 yılda da emekli imkanı sağlıyor. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor.

SGK'ın yeni yaptığı düzenlemeyle emekli olmak zorlaştırılırken, düzenleme 12,5 yılda da emekli imkanı sağlıyor. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşmı tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Genelde 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken emeklilik hakkına sahipken, bu tarihten sonra işe başlayanlara da yaş durumuna göre emeklilik kapısı açılabiliyor. Yani çalışıp prim ödemeyenler yaşı gelince 4500 günlük primleriyle emekli olabilirler.

KADIN-ERKEK FARKI VAR

Kısmi emeklilik için ise prim 2008'e kadar 4.500 gün oluyor. Bu da 12.5 yıla denk geliyor. 01.05. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün olarak uygulanıyor. Bu da 15 yıla tekabül ediyor.

Burada ise 25 yıllık sigorta şartı da devreye giriyor. Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor.

Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor. 01.05.2008 sonrasında ilk defa sigortalı olan kadınlarda çalışma süresi 5.400 gün (15 yıl) olarak belirleniyor. Yine sigortalılık süresi 25 yıla tamamlanıyor. Yaş ise 01.01.2036'dan sonra kademeli olarak artırılıyor. Erkeklerde de yaşlar 5.400 günün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor.

10 YILDA EMEKLİLİK DE VAR

15 yıl 3600 günle emeklilik ise 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan erkekler 15 yıl 55 yaş ve 3600 gün olan üç şartı yerine getirdikleri son tarihe göre belirlenen bir yaşta emekli olabiliyor. Kadınlar ise 156 yıl 3600 gün ve 50 yaş olan üç şartı yerine getirdikleri tarihe göre belirlenen yaşla emekli olabiliyorlar. Burada erkekler için yaş şartı 56 ile 60, kadınlar için ise 52 ile 58 arasında değişiyor.