Bütün çalışanları ilgilendiriyor! İş yeri devrinde...

İş yeri devirlerinde iki iş veren arasında yapılan anlaşma, çalışanların haklarını da etkiliyor. Peki ama devir öncesi ücretler, fazla mesai, ikramiye gibi haklar devir esnasında nasıl düzenlenebiliyor? İşte o detaylar...

İş yerinin veya iş yerinin bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredilmesi iş yerinin devri olarak adlandırılmaktadır. İş yerinin devri iki işveren arasında gerçekleşen bir işlem olmasına rağmen işçilerin alacak hakları üzerinde etkili olmaktadır.

Milliyet'in haberine göre özellikle iş yerinin devrinden önce doğmuş ücret, fazla çalışma, ikramiye gibi hakların hangi işverenden talep edileceği gibi hususlar gündeme gelmektedir.

Makinelerin devri...
İş yerinin devrinden bahsedebilmek için neyin devrinin iş yerinin devri anlamına geleceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin iş yerindeki bir makinenin başka birine devredilmesi iş yerinin devri sayılacak mıdır?

Yargıtay'a göre iş yerinin devrinden bahsedebilmek için devredilen bölümün ekonomik birliği korunmalıdır.

Yargıtay ekonomik birliğin korunmasında, "yürütülen faaliyetin devirden sonra yeni işveren tarafından aynı veya özdeş biçimde sürdürülmesi ölçütü yanında, iş yerinin taşınmaz ve taşınır malları ile maddi olmayan varlıkların, iş yerinde çalışan işçilerin sayı ve uzmanlık bakımından çoğunluğunun, bunun yanı sıra müşteri çevresinin devredilip devredilmediği, devir öncesi ve sonrasındaki faaliyetler arasında benzerlik olup olmadığı, devir sebebiyle iş yerinde faaliyet askıya alınmışsa askı süresi gibi koşulların" değerlendirilmesini aramaktadır.

DİĞER GALERİLER