Bugünkü
Takvim

Bunu çok kişi bilmiyor! En düşük 453 lira alabilirsiniz! Yüzde 75 hisseye göre 5 bin lirayı geçiyor!

Halk arasında dul yetim aylığı olarak da bilinen ölüm aylığı 2021 yılında da zamlandı. Emekli maaşlarının zamlanmasıyla birlikte ölüm aylıklarına da zam geldi. SSK ve Bağ-Kur tarafından verilen ölüm aylıkları 2021 yılında yüzde 8.36 zamlandı. Böylelikle ölüm aylığı için verilen en düşük ödeme 453 liraya yükseldi. Hisse oranına göre ise bu miktar 5 bin TL'yi geçiyor.

Dul ve yetim aylığı olarak da tanımlanan ölüm aylığı her yıl emekli maaşlarına yapılan zam oranından etkileniyor. Emekli maaş zammına göre ölüm aylıkları da zamlanıyor. 2021 yılında da yüzde 8.36 zamlanan ölüm aylıklarında en düşük miktar 453 liraya yükseldi. Ancak bu aylıkta önemli bir şart bulunuyor. O şart ise hisse oranı oluyor. Hisse oranının yüzde 75'e çıktığı durumlarda ölüm aylığı 5 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak.

ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

Ayrıca;

a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

a-) Eşine,

b-) Çocuklarına,

c-) Anne ve babasına,

bağlanır.