Vav TV İzle

Gölge CIA Stratfor’un kurucusu George Friedman'dan 3. Dünya Savaşı kehaneti! Tarihi açıkladı: Türkiye...

"3. Dünya Savaşı çıkacak mı?" tartışması, hakkında birçok çarpıcı iddiaya yer verilen konulardan bir tanesi. Bazıları yeni bir dünya savaşına imkan vermezken, bazıları ise savaşın kaçınılmaz, hatta yakın olduğu iddiasını savunuyor. Gölge CIA "Stratfor"un kurucusu ve başkanı George Friedman, "Gelecek 100 Yıl" adlı son kitabında 3. Dünya Savaşı'na ilişkin çok çarpıcı kehanetlere yer verdi. Türkiye hakkında da birçok öngörüde bulunan Friedman, savaşın tarihini ve saatini bile duyurdu. Dünyayı yeni bir dizayna hazırlamaya yönelik projeksiyon ve senaryolarıyla tartışılan "Gölge CIA" Stratfor'un patronu, yine ABD'yi büyük güç olarak merkeze aldığı öngörülerinde savaş beklentisini de, Türkiye'nin gelecekteki rolünü de yazdı.

"Think Tanks" veya Türkçesiyle "Düşünce Kuruluşları" emperyalist devletlerin uluslararası politikalarında hayati öneme sahip resmi veya özel kurumlardır. Hooveer Enstitüsü'nden Smithsonian Enstitüsü'ne, Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan herhangi bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümüne kadar binlerce kurum, emperyalist ülkelerin devlet politikasına yol çizerler. Son yıllarda bu kurumların içinde belki de en ses getireni Stratfor Enstitüsü, namı diğer "gölge CIA" olmaktadır.

Stratfor'un kurucusu ve başkanı George Friedman belki de ABD fikir hayatı içinde düşüncelerine en değer verilen, özellikle de geleceğe yönelik tahminleri ve önermeleri ile adeta gölge bir Dışişleri Bakanı rolü oynayan önemli bir politik bilimci.

Geçen 3 yıl içinde George Friedman, dünyanın geleceğine yönelik iki kitabı ile tartışmalar yaratan siyaset bilimcileri arasında.

Aydınlık'ın haberine göre Friedman, kitabının başında, kendisinin bir falcı olmadığını, ABD'nin son 200 senesindeki ekonomik ve politik dönemlerini inceleyip, gelecekteki 100 yıl için öngörülerde bulunacağını belirtmesine rağmen, tahminlerinin aşağı yukarı anlattığı gibi gerçekleşeceğini de iddialı bir şekilde öne sürmekte.

Kitabın önsözünde Friedman, felsefi olarak Makyavelist olduğunu hemen her paragrafta Makyavelli'ye atıfta bulunarak belirtiyor. Buna bağlı olarak da eski ABD başkanları Abraham Lincoln, Franklin Roosvelt ve Ronald Reagan'ın Makyavelizmlerine övgülerde bulunuyor. Örneğin Roosvelt'in "Kurallar kutsal değildirler ama prensipler kutsaldır" sözü ile Ronald Reagan'ın "Masum olmayan bir dünyada biz masumları oynayamayız" deyişini dünyanın gelecek 100 yılını analiz ettiği kitabının en başına özel olarak koymuş.

ABD'NİN EKONOMİK VE POLİTİK GELECEĞİ NE KADAR KARANLIK ACABA?
Friedman, ilk olarak, son 5-6 senedir ABD'de meydana gelen durgunluk ve ekonomik krizin aslında herkesin sandığı gibi derin olmadığını ve her 50 senede bir tekrar eden dönemsel krizlerden biri olduğunu belirtiyor. Öyle ki 1929'daki krizle karşılaştırıldığında günümüzün krizinin oldukça katlanılabilir olduğunu iddia ediyor. Hatta bu krizden ABD'nin çok daha güçlü olarak çıkacağını ve Avrupa'nın çökmesinden dolayı da tüm Batı dünyasının (ve tüm dünyanın) en güçlü ülkesi olarak varlığını sürdüreceğini öne sürüyor.

Friedman, ABD başkanlarının Makyavelist davranmalarını ve dünyadaki bölgesel krizlerde doğrudan rol almak yerine bölgesel güçleri kullanmalarını öğütlemekte. Bir bakıma Obama'nın bugün sürdürdüğü ve Türkiye'nin ABD taşeronu olarak başta Suriye olmak üzere tüm Ortadoğu devletleri üzerinde baskı aracı olarak kullanılması türünden politikaları gönülden destekliyor. Genel politika kuralı olarak "ABD'nin stratejik hedefi dünyanın herhangi bir köşesinde ABD'nin gücüne meydan okuyabilecek herhangi bir gücün ortaya çıkmasını önlemek olmalıdır" diye de ekliyor Stratfor'un kurucusu.

Friedman'a göre gelecekteki ABD başkanları duygusal olmayan bir dış politika gereği olarak en tehlikeli düşmanları tespit etmeli ve buna karşılık verecek gerekli koalisyonları yaratmalıdır. Friedman'a göre "Gerçekçi politika gereği olarak Amerika, Soğuk Savaş günlerinin gerektirdiği ama artık ayakbağı olmaya başlayan tüm kurumsal ilişkileri gözden geçirmeli ve hatta NATO, IMF ve BM gibi kuruluşlardan kurtulmalıdır. Çünkü bu kurumlar hem esnek değildirler hem de günün gerektirdiği politik gerçeklerle uyumsuzdurlar."

Friedman'a göre dünya politikasında yapılacak en önemli 3 şey şunlar:

"1. Dünyadaki tehditleri ABD'den uzaklarda tutmak için bölgesel enerjilerin kendi bölgelerinde tüketilmesini sağlamak.

2. ABD bölgesel güçlerle ittifaklar yaratarak bölgesel çatışmalarda bu müttefiklerin yükün çoğunu yüklenmelerini sağlamalıdır. ABD bu müttefikleri ekonomik, askeri teknoloji ve gerektiğinde askeri "müdahale" vaatleri ile desteklemelidir.

3. Askeri müdahaleleri, sadece bölgesel müttefiklerin artık bu bölgesel problemlerle uğraşamayacağı durumlara saklamalıdır.