12. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu! 2024-2028 yol haritası belli oldu...

2053 vizyonuyla çalışmaları yürütülen 12. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu. 5 yıllık planın 5 ana eksenden oluştuğunu belirten Başkan Erdoğan, “Ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli büyüme hedefliyoruz” dedi.

Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
12. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu! 2024-2028 yol haritası belli oldu...

İÇİNDEKİLER

Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedeflerini içeren 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı paylaşımda, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu belirten Erdoğan, "Bir, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. İki, istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. Üç, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Dört, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. Beş, adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, şöyle devam etti:

SIFIRA YAKIN CARİ AÇIK
"Plan döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028'de 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7.5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 sonunda yüzde 4.7'ye geriletmeyi hedefliyoruz."5 MİLYON KİŞİYE İŞ, EMEKLİLİĞE YENİ SİSTEM
12. Kalkınma Planı döneminde 5 milyon ilave istihdam sağlanacak. Sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

TAMAMLAYICI MODEL
Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek.

YAŞLI BAKIM SİGORTASI
Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek. Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan kişilerin yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.ÜNİVERSİTELİLERE BES TEŞVİĞİ
BES daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak. OKS'nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. OKS'de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak. OKS'de olduğu gibi BES'ten emekli olan bireylerin birikimlerini toplu olarak çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası şeklinde almaları özendirilecek. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.DAR VE ORTA GELİRLİYE KONUT
Konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamaların etkinliği artırılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN