Çalışanlara refah payı: Ekonomide yol haritası hazırlanıyor! Eylül'de açıklanıyor

Ekonominin yeni yol haritası Eylül ayında açıklanacak. Enflasyonla kesintisiz mücadele devam edecek.Çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak. Gelir eşitsizliği azaltılacak...

Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2023 Güncelleme 28 Haziran 2023, 07:26
Çalışanlara refah payı: Ekonomide yol haritası hazırlanıyor! Eylül’de açıklanıyor

İÇİNDEKİLER

Türkiye ekonomisinin 2024- 2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program için mesai başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile başlayan yeni süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar takvime bağlanacak.

Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek, işgücü piyasası reformu yapılacak, çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, işgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. Gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunmasını esas alan program Eylül'de açıklanacak.

Ekonominin yol haritasında ön plana çıkacak bazı önemli başlıklar şöyle: Enflasyonun çalışan kesim üzerinde tahribat yapması her zaman olduğu gibi önlenecek, refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak.

Gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalar belirlenerek yeniden düzenlenecek. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.Ekonomik büyümenin devamı için doğrudan uluslararası sermaye yatırımları artırılacak. Uluslararası sermaye yatırımları için uygun ortamın yaratılmasına yönelik politikalar izlenecek, kolaylaştırıcı yapılar, teşvik edici ilave düzenlemeler yapılacak. Kamu harcamaları kompozisyonu uzun dönemde büyümeyi olumlu etkileyecek sektörler lehine dönüştürülecek.GIDA FİYATLARI DÜŞECEK
Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak. Tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek.

Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak. Kira harcamalarını düşürmeye yönelik olarak sosyal konut projeleri hızlanacak.VERGİ YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Vergi türleri itibariyle dolaylı vergilerin sistemdeki ağırlığı görece azaltılacak. Vergi denetim personeli takviye edilecek. Ürün piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak.İSTİHDAMDA GÜVENCELİ ESNEKLİK
Yapılacak reformlar ile işgücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. İş sözleşmeleri şirketlerin değişik ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaştırılacak. İstihdam büroları gibi modellerle geçici istihdam imkânı da sağlanacak. Uzaktan çalışma yöntemleri, aktif işgücü piyasaları geliştirilecek. Genç girişimcilere nakdi destek verilecek, vergi indirim programları uygulanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN