Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Ekonomi
 • 07.05.2021 15:24
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 07.05.2021 15:24
ABONE OL

2021 yılında çıkarsa kimler hemen emekli olabilecek? İşte EYT'lileri umutlandıran

Peş peşe açıklamalar yapıldı! 'de çözüm olmasa da kıdem tazminatı ile alakalı ehemmiyetli bir karar evvelki gün yüksek mahkeme tarafından alındı. Alınan bu karar milyonlarca yaşa takılan için emsal bir karar niteliğinde. Bu sebeple aynı vaziyette olan işçiler de bundan yararlanabilecek. Öte yandan hükümet kanadından EYT konusuna ilişkin son açıklamalarda, bu konuda çalışma olmadığı ifade edilmişti. Pandemi süreci kapsamında öncelikleri değişen hükümetin önümüzdeki kısa vadede EYT konusunda da adım atması beklenmiyor. İşte emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeleri! EYT i...

EYT 2021 yılında son dakika çıkarsa kimler hemen emekli olabilecek?

2021 gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına dair çalışmaların olup olmayacağı ise bilinmiyor. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler. Öte yandan yeni haberler ise gelmeye devam ediyor. EYT'de çözüm olmasa da kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir karar önceki gün yüksek mahkeme tarafından alındı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi.

EYT'LİLER YENİDEN UMUTLANDI!

Marmara Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran, Çalışma Bakanlığı'na Bilgin'in getirilmesinin kendileri açısından önemini şöyle açıkladı;

"Vedat Bey ile 5 Eylül 2019 tarihinde, davetleri üzerine Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 1,5 saatlik görüşme esnasında, EYT'lilere yapılan haksızlık, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık, 4447 sayılı yasanın bizlere yaşatmış olduğu mağduriyetleri tek tek örnekleriyle kendilerine bildirdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendilerinden dosya talep edildiğini ve Bilgin'e bu dosyayı verdiklerini aktaran Boran, kendilerinin mağduriyetini en iyi Bilgin'in bildiğini belirterek, "Çalışma hayatında bulunan kişilerin önemini, güvence altına alınmasını görmek istiyoruz" dedi.

Boran, Bilgin'den EYT'lilerin sorunun çözüm için taleplerini yineleyerek, "Alacağımız emekli maaşıyla biz yine ekonomiye katkı sunacağız. Kaçak çalışmayı engellemiş olacak" diye vurguladı.

GEREKENLERİ KARŞILIYOR

Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.

   Yargıtay'ın konu ile ilgili karar metni şu şekilde;

   Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

   Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

   Davacı, davalı bankada çalışmakta iken yaşlılık aylığına hak kazanmak gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayınca iş akdini feshettiğini beyanla kıdem tazminatı, fazla çalışma ve hafta tatili ücret alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

   Davalı, davacının emeklilik nedeniyle değil başka bir bankada iş bulması nedeniyle haklı neden olmadan iş akdini feshettiğini, hak etmiş bulunduğu tüm alacakların davacıya ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

   Mahkemece, dosyadaki belgelere göre davacının davalı bankadan ayrılma sebebinin yaşlılık aylığını beklemek değil, başka bir bankada çalışmak olduğundan kıdem tazminatına hak kazanamayacağı, ancak ispatlanan fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

   İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığına hak kazanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlaması ile feshinde kıdem tazminatı hakkının doğup doğmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

   4447 sayılı Yasanın 45 inci maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

   Somut olayda, davacı ... ' dan 13.12.2012 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamladığına ilişkin belgeyi alıp davalıya ibraz etmiştir. Davacının yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için yalnız gereken yaşı beklediği anlaşılmakla kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi hatalı olup bozma nedenidir.

   SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 14.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

     2021 EYT FORMÜLLERİ

     EYT mağduriyetlerinin giderilmesi için gündeme bazı yöntemler gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak emeklilik hakkı verilmesi, muhakkak yaşa kadar yarım emekli ücreti ödenmesi, muhakkak yaşa kadar sadece sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gibi çok muhtelif yöntemler gündeme getiriliyor. Ancak Hükümet yetkilileri bu mevzuda pozitif bir yaklaşım içerisinde olmadığı için EYT yöntemleri masada şuan için yok!

     HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLACAK?

     Tüm bu gelişmelerin yanında EYT konusunda sürpriz bir adım gelirse, tüm EYT'liler aynı anda emekli olamayacaklar. Burada uygulanacak olan emeklilik formülü ise şu şekilde;

     1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler.

     EYT NEDİR, AÇILIMI NE ANLAMA GELİR?

     8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır

     EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ