Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Ekonomi
 • 10.02.2021 08:18
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 04.05.2021 10:56
ABONE OL

, ve iş kuracaklara destekleri! 65.000 TL hibe veriliyor! İşte başvuru şartları ve şekli

, ve iş kuracaklara destekleri! 65.000 TL hibe veriliyor! (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği vermeye devam ediyor. Buna göre İŞKUR, Desteği için 5 Bin, İşletme Gideri Desteği için 15 Bin ve Kuruluş desteği olarak da 45 Bin olmak üzere toplam 65 Bin TL'ye kadar hibe desteği veriyor. Peki, kimler İŞKUR'un verdiği hibe desteklerinden faydalanabilir?

65.000 TL hibe veriliyor! İşte başvuru şartları ve şekli

İş kuracaklara SGK, KOSGEB ve İŞKUR destekleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde iş kurmak isteyenlere 5.000 TL kuruluş yardımından başlamak üzere 65 bin TL'ye kadar parasal olanaklar sağlanıyor. Bu destek Geleneksel Girişimcilik Desteği kapsamında sağlanıyor. Başvurular KOSGEB'in sitesinden yapılabilir.


HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Kuruluş İşlemleri Desteği, İşletme Gideri Desteği ve Kuruluş desteği olarak toplam 65 Bin TL'ye kadar hibe desteği veren İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşların bu destekten faydalanacağını belirtti.

KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ

İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ

Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

KURULUŞ DESTEĞİ

Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

   GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

   İŞKUR'a kayıtlı olmak,

   18 yaşını tamamlamış olmak,

   Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak

   Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

   İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

   Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

   Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

   Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

   Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

   KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ENGELLİLER

   Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

   Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirebilmek,

   Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

   Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

   Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;