Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Ekonomi
 • 25.01.2021 08:49
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 25.01.2021 08:49
ABONE OL

personel alımı başvuru sayfası! 1.772 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

kurum bünyesine 1.772 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvurular ise 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. Alım yapılacak kadrolar arasında birçok mühendislik dalları bulunurken, en çok ağırlık verilen meslek ise çağrı karşılama personeli oldu. Peki alımı başvuru nasıl yapılır? başvuru sayfası haberimizde...

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sayfası! 1.772 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru detayları gündemdeki konulardan birisi. Kamu kurumları yaptıkları duyurularla sık sık personel alımı yapıyor. KPSS puanlarına göre yapılan alımlara yoğun ilgi gösteriliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 1.772 personel alacağını duyurmuştu. Başvuru dönemi başlarken, başvurular 29 Ocak tarihinde sona erecek. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

ALIM YAPILACAK KADROLAR!

Taşra Teşkilatına Türkiye Geneli İllere 1751 kişilik kadro ile memur alacak.

217 Büro Personeli,
1462 Çağrı Karşılama Personeli,
16 Programcı,
4 Tekniker,
3 Avukat,
6 Bilgisayar Mühendisi,
19 Elektrik Elektronik Mühendisi,

24 Teknisyen,

1 Destek Personeli ( Şoför ),
Mühendis kadrosunda 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Harita Mühendisi ve 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi,
1 Harita Teknikeri,
1 Şehir Plancısı alımı yapacak.
3 Arşiv Uzmanı,
2 Avukat,
3 Çözümleyici,
1 Programcı,
2 Büro Personeli,

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

   (ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

   (d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

   2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

   3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

   4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il le birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

   5-Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)4

   B) ORTAK ŞARTLAR

   Avukat, Arşiv Uzmanı, Mühendis (Elektrik- Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Harita), Şehir Plancısı, Programcı, Tekniker (Bilgisayar, Harita), Teknisyen (Elektrik- Elektronik) pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;

   (a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

   (b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

   BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ