Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Ekonomi
 • 23.01.2021 10:31
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 23.01.2021 11:25
ABONE OL

Polis olacaklar dikkat! 2021 polis alımlarında flaş değişiklik yapıldı! Sadece bir defaya mahsus...

Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuruları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. POMEM yani Polis Meslek Eğitim Merkezleri her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekliyor. 3 aşamadan oluşan POMEM başvurusu ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından oluşuyor. tarafından 2021 POMEM polis alımları ile ilgili flaş değişiklik 23 Ocak Cumartesi 'de yayımlandı. Peki, POMEM polis alımlarında ne değişiklik yapıldı? POMEM sınav, mülakat, ön sağlık kontrolü tarihleri nasıl? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

Polis olacaklar dikkat! 2021 POMEM polis alımlarında ne değişiklik yapıldı?

Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, POMEM başvuruları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. POMEM yani Polis Meslek Eğitim Merkezleri her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekliyor. 3 aşamadan oluşan POMEM başvurusu ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından oluşuyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 POMEM polis alımları ile ilgili flaş değişiklik 23 Ocak Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, POMEM polis alımlarında ne değişiklik yapıldı? POMEM sınav, mülakat, ön sağlık kontrolü tarihleri nasıl? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda İçişleri Bakanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezi yönetmeliğinde düzenlemeye gittiğini duyurdu. POMEM'lere yapılan polis alımındaki düzenleme metni şu şekilde:

"POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM'lere planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür."

NE DEĞİŞTİ?

POMEM polis alımında sağlığı nedeniyle elenen adaylar, elendikten sonraki bir yıl içinde bir defaya mahsus, elendikleri hastalığı tedavi ettirip sağlık kurulu raporu alırsa başvurusu incelenecek ve başvuru şartları uyan adaylar eğitime alınacak. Bu düzenleme basit şekilde tedavi edilebilecek hastalıklardan adayların elenmemesini sağlayıp bir mağduriyeti giderdi.

POMEM SINAV TARİHLERİ

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

   FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

   Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

   Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

   Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

   Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

   UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

   MÜLAKAT SINAVI

   Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

   Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
   a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
   b) Kendisinden istenileni kavrama,
   c) Özgüveni,
   ç) İfade etme yeteneği,
   d) Beden dilini kullanma becerisi,

   olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

   Değerlendirmede adayın;

   a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
   b) Kendisinden istenileni kavrama,
   c) Özgüveni,
   ç) İfade etme yeteneği,
   d) Beden dilini kullanma becerisi,

   olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.