Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.01.2021 08:43
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 12.01.2021 08:43
ABONE OL

Kamuya büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve başvuru şartları nedir? KPSS şartı istenmiyor! İşte kadrolar

Kamuya KPSS puan şartı aranmadan personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Belediyelere yapılan alımda adayların yardımcı zabıta itfaiye personeli, sekreter ve büro personeli ile işçi kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. Ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi münhal bulunan kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alacağını ilan etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvurular 15 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri için şahsen yapılabilecek.

KPSS şartı istenmiyor! Kamuya büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı...

İŞKUR üzerinden açıklanan ilanlarda, farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan şartı olmadan personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci alımı yapacağını duyurdu. Sözlü ve uygulamalı sınavla gerçekleşecek Diyarbakır itfaiye eri alım ilanına başvurular 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında olacak.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci alımı yapacağını duyurdu. Sözlü ve uygulamalı sınavla gerçekleşecek Diyarbakır itfaiye eri alım ilanına başvurular 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında olacak.

Başvurular 15/02/2021 tarihinden 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1- T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,

2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

3- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi'' gönderilecektir,

4- Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5- Sözlü ve Uygulamalı Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi tarihte sözlü ve uygulamalı sınava gireceği 02/03/2021 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında https://www.diyarbakir.bel.tr/ ilan edilecek olup, ayrıca Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav: İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 15/03/2021 – 26/03/2021 tarihleri arasında; Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

DİĞER İLANLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İlana başvuru yapacak adayların yukarıda verilen genel şartları taşıması gerektiğinin altı çizildi.