Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Ekonomi
 • 25.12.2020 22:38
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 25.12.2020 22:38
ABONE OL

672 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Hemen başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi!

'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirli şartları taşıdıkları takdirde Aile, Çalışma ve Sosyal tarafından verilen lardan yararlanabiliyorlar. Vatandaşlar çok çeşitli kalemlerde verilen sosyal yardımlar hakkında araştırma yapmayı sürdürüyorlar. Devlet tarafından hangi şartlarda, hangi vatandaşlara aylık kaç TL sosyal yardım veriliyor. Sosyal yardım almak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde olmak, kendisinin veya eşinin sosyal güvencesi olmamak ve 701 TL'den fazla gelire sahip bulunmamak gerekir.

Hemen başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi!

672 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Parasal destekler hiç kuşku yok ki dar kazançlı vatandaşlar için oldukça önemlilik arz ediyor. Bu anlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların ekonomik vaziyetlerinin eksik kalmasını önlemek için çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal destek yapılıyor. Belli koşulları taşıyan vatandaşlar alakalı birimlere müracaat etmeleri durumunda devletten her ay ödeme alabiliyorlar. Türkiye'de sosyal yardımlar arasında engellilere yönelik çok sayıda yardım programı bulunmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan ve kişi başı hane geliri 701 TL'den az olan engelliler için ailelere sosyal yardım imkanı verilmektedir

TERÖR ZARARI YARDIMLARI

Yaşadıkları bölgede yaşanılan terör olayları nedeniyle başka bir yerleşim yerine göç etmek zorunda kalan ailelere sağlanan yardımları ifade eder. Terör olaylarından etkilenen ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Terör zararı yardımından yararlanmak için kişilerin ikamet ettikleri bölgede olumsuz sonuçlar doğuran bir terör olayının yaşanması ve ailenin bu terör olayı nedeniyle göç etmek zorunda kalması gerekir. Terör zararı yardımı çerçevesinde ailelere yapılacak ödemenin miktarı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Söz konusu yardımın aylık tutarı 1.200 TL'yi aşamaz.

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI (SUY)

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı, Türk Kızılayı ve ASPB koordineli bir çalışma yürütür. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır. SUY programından geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, hanesinde sosyal güvencesi bulunmayan 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Suriyeliler başta olmak üzere bütün yabancılar yararlanabilir. Aylık olarak sahiplerine hanedeki kişi başına 120 TL ödeme yapılır

   1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU VAR MI?

   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;

   Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,

   5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,

   SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,

   İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,

   İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.

   TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA ÖDENEN AYLIK SOSYAL YARDIM

   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı hastalıklar için vatandaşlara aylık sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Bu hastalıkların kronik olması nedeniyle bu vatandaşların yardıma muhtaç durumları doğmaktadır. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle mali kayıp yaşayan hastalara nakdi yardım yapılmaktadır. Bu hastalık için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir evrak talebi yapılmamaktadır. Bu vatandaşlara her ay 1.460 TL nakit sosyal yardım verilmektedir.

   YAŞLILIK AYLIĞI

   Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde olmak, kendisinin veya eşinin sosyal güvencesi olmamak ve 701 TL'den fazla gelire sahip bulunmamak gerekir. Şartları uyan vatandaşlara her ay Yaşlılık Aylığı adı altında 672 TL ödeme yapılmaktadır.

     DOĞUM YARDIMI

     Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 0-2 yaş arasında çoklu doğum ile dünyaya gelen çocuklar için ailelerine yapılan sosyal yardımdır. Bu sosyal yardım ile çocukların beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanır. Bu yardımdam yararlanabilmek için hane içinde kişi başı ortalama gelirin 701 Tl'nin altında olması gerekir. Şartları uyan vatandaşlar Çoklu Doğum Yardımı kapsamında her ay 150 TL ödeme yapılmaktadır.

     ENGELLİ AYLIĞI

     Türkiye'de sosyal yardımlar arasında engellilere yönelik çok sayıda yardım programı bulunmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan ve kişi başı hane geliri 701 TL'den az olan engelliler için ailelere sosyal yardım imkanı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanmak için yüzde 40 ve üzerinde engele sahip olmak gerekir. Aylık ödenen bu sosyal yardımlarda ödeme miktarı engellilik oranına göre değişmektedir. Yüzde 40 ile 69 oranında engele sahip vatandaşlara her ay 537 TL, yüzde 70 ve üzerinde engel oranına sahip vatandaşlara aylık 805 TL ödeme yapılmaktadır.

     SAĞLIK YARDIMI

     Sosyal güvencesi bulunmayan hastaların tedavileri süresince ihtiyaç duyulan sağlık yardımlar.

     ŞEHİT VE GAZİ YARDIMI

     Başvurular 3 ile 5 gün arasında değerlendirilmekte.

     BARINMA YARDIMI

     Sosyal İncelemeler doğrultusunda değerlendirilmektedir

       BAŞVURULAR İLLERE GÖRE NASIL YAPILACAK?

       Eğer il dışından gelip yol yardımı ve sosyal destek yardımlarından almak istiyorsanız bulunduğunuz ilin merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapacaksınız. Ancak diğer kalıcı yardımlar için destek alacaksınız başvurularınızı kendi ilçenizde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaksınız.

       ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

       Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim yardımı kapsamında belirli sınırlar içerisinde sosyal yardım yapılmaktadır. Bu sosyal yardım için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Düzenli olarak sosyal yardım alan muhtaç durumdai ailelere veriken bu sosyal yardım gereği 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişik hanelere aylık 150 kWh karşılığı PTT aracılığı ile ödeme yapılır.