Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Ekonomi
 • 27.11.2020 08:44
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 27.11.2020 08:44
ABONE OL

Vergi alınmayacak! Büyük müjde verildi! Yeniden yürürlüğe girdi... En geç 2021'e kadar...

En geç 2021'e kadar yapılabilecek. 'de 2008'de ilk kez 2008'de çıkarılan, gerçek ve lerin nda bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle yeniden yürürlüğe girdi. Yurt dışında bulunan para, altın, , diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Yasada; bildirilen varlıklar nedeniyle 'hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz' denilerek güvence veriliyor. Barışın bozulmasının tek koşulu; bildirim yapılan varlıkların –üç ay içinde- ülkeye getirilmemesi.

Büyük müjde verildi! Vergi alınmayacak!

Yeniden yürürlüğe girdi... Vergi alınmayacak! Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" 6. kez Türkiye'de hayata geçirilirken, finansal hesapların otomatik paylaşımına başlanan bir dönemde uygulama ile birçok kişiye "beyaz sayfa" açma imkanı sunuluyor. Yurt dışından getirilecek varlıklar için; öncelikle (30 Haziran 2021'e kadar) bildirim yapılması, bildirimden sonraki üç ay içinde de varlıkların Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Türkiye'deki banka veya aracı kuruma varlıklarını bildiren ve ardından ülkeye getiren kişinin (veya şirketin) varlıkları serbestçe tasarruf hakkı da mevcut.


3 AY ŞARTI

Yasada; bildirilen varlıklar nedeniyle 'hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz' denilerek güvence veriliyor. Barışın bozulmasının tek koşulu; bildirim yapılan varlıkların –üç ay içinde- ülkeye getirilmemesi.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, bildirimden sonraki üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart koşuluyor. Aksi durumda; incelenmeme güvencesi kalmıyor, barış bozuluyor…KREDİ KAPAMA

Yurt dışı varlıklar, yurt dışındaki bankalardan kullanılan kredilerin kapatılmasında da kullanılabiliyor. Bu kredilerin, yasal defterlerde kayıtlı olması ve en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar (kredinin) kapatılması da gerekiyor.

Dolayısıyla; defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmıyor.

Defter tutan vergi mükellefleri, Türkiye'ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi vergiye tabi kazancın hesaplanmasında dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.   YURTİÇİ VARLIKLAR

   Yurtiçi varlıklar için vergi dairesine bildirim yapılması gerekiyor. Son tarih: 30 Haziran 2021. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip olduğu ancak yasal defterlerinde görünmeyen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları varlık barışı kapsamına giriyor.

   Yurt dışı varlıkların bildiriminden farklı olarak, ayrıca taşınmazlar da vergi dairesine varlık barışı kapsamında bildirim yapılabiliyor. Yurtiçi varlıklar için diğer ayrıntıları da sıralayalım:

   * Bildirilen varlıklar, 30 Haziran 2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilir.   * Defterlere kaydedilen söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

   * Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, barış hükümlerinden yararlanılabilir.

   Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmiyor.   Karapara da aklanır mı?

   Para aklama kavramı, Al Capone' un çamaşırhaneler zinciri açması ile kullanılmaya başlanılmış. Mafya babası Al Capone; yasadışı yollardan elde ettiği paralara, yasallık kazandırmak için çamaşırhane dükkânları açmış ve bu yolla bu paraları yasal yolla kazanmış gibi göstermeye çalışmış. Karapara tabiri de; uyuşturucu ve fuhuştan, silah ve insan kaçakçılığından vb. suç teşkil eden yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler için kullanılıyor.

   Varlık barışı kapsamında ise yalnızca 'vergi incelemesi' yapılmayacağının güvencesi veriliyor. Gümrük kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun vb. mevzuatlar çerçevesinde devletin her zaman için inceleme hakkı mevcut.

     VARLIK BARIŞI NEDİR?

     Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" 6. kez Türkiye'de hayata geçirilirken, finansal hesapların otomatik paylaşımına başlanan bir dönemde uygulama ile birçok kişiye "beyaz sayfa" açma imkanı sunuluyor.

     Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen hafta yürürlüğe girmesi ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı" 6. kez hayata geçmiş oldu.

     Türkiye'de ilki 2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.


     Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.

     AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Deloitte Türkiye Vergi Direktörü Barbaros Yeşin, söz konusu kanuna eklenen geçici madde ile yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların kapsam ve kayıt altına alınmasının amaçlandığını söyledi.

     Aynı konunun geçmişte de yasalaştığını, son başvuru tarihinin 31 Aralık 2019 olarak belirlendiğini anlatan Yeşin, daha sonra bu tarihin 30 Haziran 2020'ye uzatıldığını anımsattı.

     Yeşin, yaklaşık 4,5 ay sonra aynı konunun tekrar meclisin gündemine gelerek yasalaştığını aktararak, "Düzenleme kapsamında hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi bulunmuyor. Geçmişteki uygulamalarda bunun beyan edilen tutar üzerinden yüzde 1'lik ya da yüzde 2'lik vergi ödemeleriyle yapıldığı gözlemlenirken, hali hazırdaki kanunla herhangi bir vergi de tahakkuk ettirilmeden bu uygulamadan mükellefler rahatlıkla faydalanabiliyor." diye konuştu.