Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Ekonomi
 • 18.11.2020 09:34
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 18.11.2020 09:34
ABONE OL

alım başvuru ekranı ve tarihleri - 'ye yüzlerce en az ortaöğretim mezunu itfaiye eri alımı başvuru şartları nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na en az ortaöğretim mezunlarından 'den en az 60 puan ve diğer şartları yerine getiren alımı yapılacak. İtfaiyeci olmak isteyen kişilerin şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Öncelikle T.C vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve KPSS sınavına girerek en az 70 puan almak gibi temel şartları sağlıyor olmalısınız. Erkek adaylar için askerliğini tamamlanması şart koşulmaktadır. Ayrıca askerlikten muaf olan (fiziki şartlar dışında) kişilerin de başvurusu değerlendirilmektedir.

İBB'ye yüzlerce en az ortaöğretim mezunu itfaiye eri alımı

İBB'ye yüzlerce en az ortaöğretim mezunu itfaiye eri alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Belediye kollarında görev yapan itfaiyeciler yangınlarda acil müdahale etmekle görevlidir. Canlarını tehlikeye sokmaktan geri durmadan görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirmektedir. Ayrıca itfaiyeciler yangın dışında insanları, hayvanları ve zor durumda ihtiyacı olan tüm canlılara yardım etmekle görevlidir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

   BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

   1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

   2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca
   yapılacaktır.)

   3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

   4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

   5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

   6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

   Başvuru işlemlerinin 27 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğine dikkat çekilen açıklamada, başvurularla ilgili ayrıca, "Adaylar 27/12/2020 – 3/1/2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 6/1/2021 – 15/1/2021 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır." denildi.

   İTFAİYE ERİ MAAŞLARI NE KADAR?

   2020 yılı Ocak ayında %4 zam oranı uygulanmıştır. Yılda 2 kere gerçekleşen bu zam bir de Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayında da aynı şekilde %4 oranında zam uygulanmıştır. 9. derece itfaiye erleri önlisans veya lisans mezunları için 3.687 TL maaş almaktadır. Görevinde 25 yıl hizmet vermiş ve tecrübeli itfaiyeciler 4.422 TL maaş almaktadır. Ancak bu maaşlara ek farklı ödenekler de eklenmektedir. Her ay bu maaş miktarlarına fazla çalışma ödeneği, görev yapılan belediyeye bağlı sosyal denge tazminatı gibi farklı ödenekler eklenmektedir. Bu doğrultuda en az lise mezunu kişiler itfaiyeci olmaya hak kazanabilir.