Takvim

Bugünkü
Takvim
ABONE OL

sürecinde ayrımcılık yapan tazminatı öder! İşte yasadaki detay...

sürecinde ücretsiz izin uygulamasına başvuran işverenler, işçiler arasında ayrımcılık yaparsa tazminat ödemek durumunda kalabilecek. 5. si gereğince ayrımcılık tazminatı ortaya çıkabiliyor. Ayrımcılığa uğrayan işçi 4 ücret tutarında tazminat alıyor.

Ayrımcılık yapan tazminatı öder

Covid-19 sürecinde fesih yasağı ile birlikte ücretsiz izin uygulaması da devreye alınırken, bu konuda çalışanları arasında ayrımcılık yapan işverenleri tazminat yükümlülüğü bekliyor.

Pandemi döneminde İş Kanunu geçici 10. Madde gereğince işverenler işçilerini belli süre içinde tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderme hakkına kavuştu.

Ücretsiz izne giden işçiye devlet nakdi ücret desteği sağlarken, uygulama fesih yasağı süresince devam edecek. Ancak eğer işveren burada bir ayrımcılık yapıyorsa, İş Kanunu 5. Maddesi gereğince ayrımcılık tazminatı ortaya çıkabiliyor. Ayrımcılığa uğrayan işçi 4 ücret tutarında tazminat alıyor.

YASADA NE DENİLİYOR?
5. Madde şöyle: "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, farklı işlem yapamaz. Aynı değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle düşük ücret kararlaştırılamaz..."