Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.10.2020 07:55
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 23.10.2020 07:55
ABONE OL

, , , olmak isteyenler için alımlar devam ediyor! Dört ilçede ilanlar yayımlandı! İşte şartlar

Terörle mücadele için güvenlik güçleri ile birlikte mücadele eden köy luğu mesleğini seçecekler köy korucusu nasıl olunur, köy korucusu olmak için gerekli şartları ve gerekli belgeler neler? 4 ilçe jandarma bünyesine en az ilkokul mezunlarından korucu alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlarda toplamda 60 korucu alımı yapılacağına yer verildi. Ayrıca Türkiye'de asker olmak için adayların başvurduğu alanlardan biri Jandarma Genel Komutanlığı olurken en önemli birim ise Jandarma Özel Harekat yani birimidir. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı kapsamında JÖH alımı gerçekleştirmekte ve bu yönde yayımlanacak olan ilanlar adaylar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir.

Korucu, Uzman çavuş, astsubay olmak isteyenler için alımlar devam ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan ilçe jandarma komutanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. 4 ilçe jandarma komutanlığınca yayımlanan duyurularda, en az ilkokul mezunları arasından korucu alımı yapılacağına yer verildi. Öte yandan köy koruculuğu ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda Köy Koruculuğu kadrolarında açık bulunduğu duyurulmuş ve gençler koruculuğa başvurmaları için teşvik edilmeye çalışılmıştı. Son aylarda maaşlarına yapılacak olan zam ile de gündeme gelen köy koruculuğu ile ilgili sorulan bir çok soru var. İşte korucu, JÖH, uzman çavuş, astsubay olmak isteyenler için alımlar sayfamızda. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..

TİLLO KAYMAKAMLIĞI KORUCU ALIMI

30 Korucu alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanuna göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak .

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,

4. En az ilkokul mezunu olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak,

10. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak,

12. Siyasi parti üyesi olmamak,

13. Köy/ mahalle muhtarlığı ve 'ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

14.Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine , toplantılarına , yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak , terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak , örgüt propagandası yapmamış olm ak,

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisağı veya irtibatı bulunmamak ,

16 Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak /)

17. Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde birinci fıkradaki 40 yaş 50 yaş olarak uygulanır.

BAŞVURU

Tillo Kaymakamlığı bünyesine yapılan korucu alımında başvurular 24 Temmuz 'a kadar devam edecek. Başvuru ilçe jandarma komutanlığına yapılacak.

KURTALAN KORUCU ALIMI

LİCE JANDARMA KOMUTANLIĞI

Diyarbakır 'ın Lice İlçesi 'ne korucu alımı yapılacak. İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

'1 . T.C. vatandaşı ve Erkek olmak.
2. Adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
3. Düzeltilmemiş nüfus kaydlna gÖre en fazla 30 Yaşında olmak (31 Yaşından gün almamış olmak).
4, En az ilköğretim mezunu ( 8 Yıllık ) oImak.
5. kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesınin ,1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahküm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikAp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı|ık, sahtecjlik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak

10, HAli hazırda görevlendirileceği köyde En az 6 ay ikamet ediyor olmak

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12. Siyasi parti üyesi olmamak

13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadlşl uzantllarının eylemlerine, toplantılarlna, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak. örgüt propagandası yapmamış olmak.

,15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı (münasebeti-ilişkisi) veya irtibatı bulunmamak,

16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Lice Jandarma Komutanlığı 'na şahsen yapılacak. Son başvuru 25 Ekim:

SASON KORUCU ALIMI

Sason İlçe Jandarma Komutanlığı korucu alımı yapacak. Başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.
4. En az İlkokul mezunu olmak.
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ıncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8. 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak,
10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya Jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,(Sason Kaymakamlığı İnternet Sitesinde GK Alımı için duyuru yapıldığı tarihten sonraki ikamet değişiklikleri yapan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)
11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12. Siyasi parti üyesi olmamak,
13. Köy/ mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç, mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ev mitinglelerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,
17. Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde birinci fıkradaki 40 yaş 50 yaş olarak uygulanır. Şartları dikkate alınacaktır.