Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.10.2020 09:07
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 20.10.2020 09:08
ABONE OL

personel alımı başvuru şartları neler? TİGEM 596 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TİGEM personel alımı başvuru şartları nelerdir? personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR üzerinden ları alınmaya başlandı. 23 Ekim'e kadar sürecek başvurularda toplam 596 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alımlar Türkiye'nin birçok ilinden yapılabilecek. İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve şartları uyan adaylar arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

TİGEM 596 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TİGEM 596 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TİGEM personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( TİGEM ) yayınlamış olduğu ilanla işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Başvurular 19 Ekim tarihinde başladı. 23 Ekim'e kadar sürecek başvuruları İŞKUR üzerinden yapılabiliyor. Peki, İŞKUR TİGEM personel alımı başvuru şartları nelerdir? TİGEM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TİGEM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak işçi personel alımları için adaylar başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu yönde genel olarak;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 – 45 yaş aralığında olmak,

3) Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

8) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

12) Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

13) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

15) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

16) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. şartları aranır.