Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.09.2020 Gazete
ABONE OL

’lere

Devlet destekli alacak ’ler için can simidi oldu. Sistem yoğun ilgi görürken, sigortanın kapsamı da daha çok şirketin yararlanabileceği şekilde genişletildi.

Kobi’lere sigorta

2018 yılında devreye giren devlet destekli alacak sı, 'leri rahatlattı. İşletmelere ticari alacak risklerinden korunma imkanı getiren sigorta, KOBİ'lerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yerini aldı. Alacak sigortasının kapsamı bu yıl yapılan düzenlemelerle genişletildi, daha çok işletmenin yararlanmasının yolu açıldı. İşte alacak sigortasıyla ilgili bilinmesi gerekenler:

KİMLER FAYDALANABİLİR?
Daha önce, yıllık net satış hasılatı 25 milyon liraya kadar olan işletmeleri kapsıyordu. Değişiklik yapılarak kapsam genişletildi. Buna göre; alacak sigortasından, bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 125 milyon liranın altında olan şirketler yararlanabiliyor. Ayrıca en az 2 yıl geçmişi olmak, vergi ve borcu olmamak, Merkez'in risk değerlendirme kriterlerini sağlamak gerekiyor.

NEDEN TERCİH EDİLMELİ?
Müşterileri analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlıyor.

İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendiriyor.

Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırıyor.

Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı oluyor.

Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlıyor.

Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütüyor.

ASIL BAŞVURU YAPILIR?
Sisteme dahil olan sigorta şirketleri aracılığıyla başvuruda bulunulabilir.

PRİM NASIL HESAPLANIR?
Hesaplamada alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışından elde ettiği cirosu esas alınır.

HANGİ SATIŞLAR TEMİNAT ALTINA ALINABİLİR?
Tüzel kişilere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dahil, basit usule tabi vergi mükellefleri hariç) yapılan satışlar.

Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurt içinde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan satışlar.

Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar.

TEMİNAT KAPSAMINA HANGİ FATURALAR GİRER?
Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar teminat kapsamı altına alınıyor.