Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Ekonomi
 • 09.09.2020 08:48
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 09.09.2020 08:48
ABONE OL

, doğum, ! ! ları nasıl alınır?

! ve Sandığı (), üyelerinde sosyal yardım veriyor. Doğum, , emeklilik gibi sosyal yardımların yanında ailelere destek de oluyor. Peki İLKSAN yardımları nasıl alınır? Nasıl başvuru yapılır? Evlenme yardımı, Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı belirlenir. Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.

Çalışan ve emekliye sosyal destek! Evlilik, doğum, afet yardımı!

Çalışan ve emekliye sosyal destek! İLKSAN, üyelerinde şehitlik, emeklilik, evlilik gibi durumlarda üyelerine destek olmayı sürdürüyor. Emekli yardımı, üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan toplu emekli ödemesidir. Emekli yardımı, üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan toplu emekli ödemesidir. Peki evlilik, doğum, afet yardımı, İLKSAN sosyal yardımları nasıl alınır?


İLKSAN YARDIMLARI NASIL ALINIR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Emekli Yardımı

* Emekli yardımı, üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan toplu emekli ödemesidir.

* Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu genel emeklilik şartı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı şartlarını taşımakla birlikte, yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,

Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,
toplamlarıdır.

Not: Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

   Emekli yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

   a) Form dilekçe,

   b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

   c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen, hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren resmi yazının fotokopisi.

   ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi

   istenir.

   **Gerekli belgeler e-devlet üzerinden temin edilebilir.

   Evlenme yardımı, Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

   Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.

   İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.

   2020 yılı içerisinde uygulanan Evlilik Yardımı 660,00TL'dir.

   Evlenme yardımı için gerekli belgeler;

   Evlenme yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)

   Evlenme tarihini gösterir, son altı aylık nüfus kayıt örneği,

   Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
   Ekim 2017 itibariyle uygulanan Doğum Yardımı, Evlenme Yardımının %50 tutarı kadar olup 01.01.2020 tarihi itibariyle 330,00TL'dir

   Doğum yardımının yapılabilmesi için gerekli belgeler;

   Doğum Yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)

   Aile nüfus kayıt örneği,

   Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin maliki bulunduğu meskeni veya ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde yapılan yardımdır.

   Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

   Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

   Afet yardımı için gerekli belgeler;

   Afet yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)

   Hasara uğrayan, mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

   Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
   Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,