Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.06.2020 Gazete
ABONE OL

ya, ye idari izin

Kamu çalışanları için idari izne esas olacak lıklar belirlendi, kapsama ler de eklendi. Cumhurbaşkanı kararıyla hamileler 24’üncü haftadan 32’nci haftaya kadar idari izinli sayılacak.

COVİD-19 salgını sürecinde kamu çalışanları için idari izne esas olacak lıklar belirlenirken, kapsama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ler de eklendi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yollanan yazıda, "Covid- 19'un yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (MİT Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılması Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür" denildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısında da kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar sıralandı.


İŞTE O RAHATSIZLIKLAR
İDARİ izin kapsamındaki rahatsızlıklar şöyle: "Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler)."