Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.03.2020 11:36
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 27.03.2020 11:36
ABONE OL

'de yayımlandı! Koronavirüs sonrası milyonlarca yı ilgilendiriyor!

Yeni tip koronavirüs tedbirlerini içeren düzenlemesi 'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba kanunla birlikte birlikte asgari ücret desteği, 1 Mart-30 Haziran döneminde iş yeri kiralarının ödenmemesinin tahliye sebebi sayılması gibi düzenlemeler de yürürlüğe girmiş oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Resmi Gazete'de torba yasa maddeleri açıklandı. Salgın sonrası kısa çalışma ödeneği, borç erteleme, kredi ve finansman desteği, vergi ve prim ödemelerine istisna ve öteleme gibi çok sayıda tedbir ve destek paketi hayata geçirilirken iş yerleri kiralarına ilişkin ise sürpriz bir madde Meclis'te görüşülen torba tasarının içerisine eklendi. Söz konusu maddeye göre; 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak. Kimi ev sahipleri bireysel olarak adım atarak kira almayacağını açıklasa da hukukçular konuyu yasal zeminde değerlendiriyor...

MİLYONLARCA KİRACIYI İLGİLENDİRİYORDU

MADDE 33 – 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20 nci maddesinin başlığı "Kiralama" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı kiralamalarında sözleşmenin başlangıç tarihinde, işletme süresine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli ayrıca teminat olarak alınır ve bankalarda nemalandırılır. Alınan teminat sözleşmenin sona ermesiyle, dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak şartıyla, varsa taşınmazda meydana gelen zarara mahsup edilir ve kalan kısım kiracıya iade edilir.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kiralamalarında, sözleşme süresi içinde üç aylık kira bedelinin ödenmediği tarihten itibaren on beş gün içinde Genel Müdürlükçe, kiracıya bir ihtarname tebliğ ettirilmek suretiyle kira bedelinin tamamının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmesi gerektiği, aksi hâlde taşınmazdan hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın mülki amirlikçe tahliye edileceği bildirilir. Verilen sürede borcun tamamını ödemeyen kiracının sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Bu durum Genel Müdürlük tarafından mülki amirliğe derhal bildirilir ve taşınmaz mülki amirlikçe en geç on beş gün içinde tahliye ve teslim edilir. Alınan altı aylık teminat; kira alacağı, tahliye masrafları ve varsa taşınmazda meydana gelen zararlara mahsup edilir ve kalan kısım kiracıya iade edilir."

MADDE 34 – 5737 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 14 – 20 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların devam eden kiralamalarında da uygulanır. Ancak bu kiralamalarda altı aylık teminat alınmaz.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların devam eden kiralamalarında birikmiş üç aylık veya daha fazla kira borcu olanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde borcunu tamamen ödememesi halinde kira sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. Bu durum Genel Müdürlük tarafından mülki amirliğe derhal bildirilir ve taşınmaz mülki amirlikçe en geç on beş gün içinde tahliye ve teslim edilir."

KİRA GELİR VERGİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

1-25 Mart tarihinden ödenmesi planlanan kira gelir vergileri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2020'ye ertelendi. Twitter hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde; "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

KİRA GELİR BEYANNAME VERMESİ NEREDEN YAPILIR?

2020 yılında kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla beyanname verebilirsiniz. Sistemde bulunan Hazır Beyan sayesinde kolayca kira geliriniz için gerekli işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca bir cep telefonu uygulaması olarak da sunulan bu sistemi telefonunuza indirerek işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.