Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.10.2019 Gazete
ABONE OL

Üreten 'lere tam destek

Önümüzdeki 3 yılda katma değerli, teknolojik üretim yapan firmalar teşvik edilecek, finansmana erişim kolaylaşacak. ’lerin markalaşması, dijital dönüşümleri, stratejik birleşmeleri desteklenecek.

Üretene tam destek
2020, 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 5 büyüme hedefinin belirlendiği Yeni Ekonomi Programı'na göre; üretene, yatırım yapana destekler sürecek. 'nin katma değerli üretimini yükseltecek firmalar teşvik edilecek. 'lere yönelik destek mekanizmaları, projeler geliştirilecek. İşte atılacak adımlardan bazıları:

İvme finansman paketi ve benzeri araçlar ile cari açığın düşürülmesine katkı veren, katma değerli ve teknolojik üretim yapan firmalar teşvik edilecek.

Sanayinin finansa erişimi güçlendirilecek. KOBİ'lerden istenen teminat yükü hafifletilecek, sanayi sektörü odaklı Kredi Garanti Fonu uygulaması geliştirilecek.

Ülkemizin sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere, yüksek ve orta-yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacak.Küresel rekabetin yoğunlaştığı sektörlerde, KOBİ'lerin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı stratejik birleşmeleri destekleyen mekanizmalar geliştirilecek.

KOBİ'lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, dijital dönüşümlerini tamamlamalarına ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler hayata geçirilecek.

İmalat sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Dijital Dönüşüm Merkezleri kurulacak.Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda sektörel ve tematik alanlara öncelik verilecek ve bu bölgelerde desteklerin farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın hayata geçirilmesi kapsamında odak sektör olarak belirlenmiş kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde belirlenecek öncelikli ürünlere yönelik yatırımlara Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım destekleri sağlanacak.

İşletme açılış, faaliyet ve kapanış işlemleri Tek Temas Noktası'ndan daha kolay, daha az maliyetle, daha kısa sürede yapılacak.
HAMLESİ
İhracatçıların
küresel ticari verileri yakından takip edebilmelerini, devlet destekleri, potansiyel ürün ve pazarlar ile alıcı ülke uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak, kapsamlı verileri içeren Akıllı İhracat Platformu kurulacak. ● İHRACATI desteklemek amacıyla Eximbank'ın öz kaynakları daha da güçlendirilecek ve şube sayısı artırılacak. Eximbank; ihracatçılara, döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlere kredi, ihracat kredi sigortası ve garanti imkanlarını geliştirerek ve çeşitlendirerek destek sağlamayı artırarak sürdürecek.