Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 30.04.2019 Gazete
ABONE OL

’lere teknoloji desteği! KOBİ’lere 250 milyon lira destek için başvuru süresi bu hafta doluyor...

Teknoloji geliştiren ve dijitalleşen ’lere 250 milyon lira destek için başvuru süresi bu hafta doluyor. Geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler içeren programlar için 2 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurular alınacak.

KOBİ’lere teknoloji desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (), akıllı dijital teknolojileri destekliyor. Bu doğrultuda Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında 2 çağrıya çıkıldı. Teknoloji geliştiricisi KOBİ'lere yönelik 1'inci çağrı kapsamında 100 milyon lira, akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ'lere yönelik çağrı kapsamında 150 milyon lira bütçe belirlendi. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemi'ne girerek başvurularını oluşturabilecek. Proje çağrısı için başvuru sistemi 2 Mayıs günü saat 23:59'da kapatılacak.BİRİNCİ ÇAĞRI
Kimler başvurabilecek? Teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler, sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda; ürün / yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/ veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. Şu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek: "Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı. Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı. Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı. Telekomünikasyon. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler. Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları.

Çağrı bütçesi: 100 milyon TL

Destek üst limiti: 300.000 TL (geri ödemesiz), 350.000 TL (geri ödemeli)

Destek kalemleri: Personel giderleri, makineteçhizat giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri.

Destek oranı: Yüzde 60


İKİNCİ ÇAĞRI
Kimler başvuracak? İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecek.

Çağrı bütçesi: 150 milyon TL

Destek üst limiti: 300.000 TL (geri ödemesiz), 700.000 TL (geri ödemeli)

Destek kalemleri: Personel giderleri, makineteçhizat giderleri, yazılım giderleri, hizmet alım giderleri.

Destek oranı: Yüzde 60​PROJE SUNULABİLECEK KONULAR

Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayisinde kullanımı

İmalat sanayinde nesnelerin interneti


İmalat sanayisinde akıllı sensör teknolojileri

İmalat sanayisinde otonom robot teknolojileri

Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri

İmalat sanayisinde siber güvenlik